Szukaj

Gmina Cedynia przy wsparciu firmy doradczej z sukcesem sięgnęła po środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Rada Miejska w Cedyni Uchwałą nr XXXV/378/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. skierowała projekt pn. „Kompetencje kluczem do zatrudnienia” do realizacji.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w dniu 25.05.2018 r. zaktualizował listę rankingową projektów złożonych w konkursie nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16, które uzyskały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Konkurs był ogłoszony przez Wojewódzki Urząd pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem głównym złożonego przez gminę Cedynia projektu jest podniesienie średnich wyników nauczania w szkołach podstawowych w Cedyni i w Piasku.

Cel projektu będzie osiągnięty dzięki objęciu wsparciem minimum 250 uczniów szkół podstawowych oraz 20 nauczycieli tych szkół. Uczniowie otrzymają wsparcie z kluczowych kompetencji nabędą umiejętności niezbędne na rynku pracy poprzez projekty językowe, zajęcia z matematyki, języka polskiego i przyrody. Projekt przewiduje również udział dzieci w kółkach zainteresowań i szeregu wycieczek edukacyjnych. Uczniowie uczestniczący w zajęciach otrzymają pełnowartościowe posiłki.

Nauczyciele będą mieli możliwość uczestniczyć w studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach m.in. Symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, Integracji Sensorycznej, terapii ręki, kinezjologii, Design Thinking i kursie programowania.  W projekcie przewidziano doposażenie 9 pracowni w tym matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.

Projekt będzie realizowany w okresie dwóch lat szkolnych od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.. Ogólna wartość projektu 1.998.729,59 zł  z czego wartość dofinansowania 1.798.856,62 zł.


Formularze zgłoszeniowe do projektu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIELA 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIELA 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA

REGULAMIN REKRUTACJI NAUCZYCIELI

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW