Szukaj

Wydarzenie odbędzie się w ramach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków oraz Światowego Dnia Ziemi.

Jego celem jest uświadomienie mieszkańcom naszej gminy roli zabytków w budowaniu naszej tożsamości oraz upowszechnianie dbałości o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. Poznamy historię cedyńskiego grodziska oraz wspólnie uporządkujemy jego teren.

W akcji biorą udział uczniowie pod opieką pracownika Muzeum Regionalnego w Cedyni oraz nauczycieli cedyńskich szkół. Na terenie grodziska odbędzie się prelekcja historyczna na temat historii dawnej osady i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Uczestnicy spotkania poznają również kilka ważnych informacji o ochronie środowiska i segregacji odpadów. Wspólnie uporządkujemy teren grodziska, pozbieramy śmieci.

Każda z grup będzie posiadała swoje oznaczone kosze na śmieci. Grupa, która nazbiera najwięcej odpadów wygra konkurs na najbardziej zaangażowaną ekologicznie.

Grupy otrzymają oficjalne podziękowania dla zasłużonych w ramach akcji „Dbamy o zabytki”. 
 
Spotykamy się przy wejściu do Szkoły Podstawowej w Cedyni
Rozpoczęcie godz. 10:00,  przewidywane zakończenie- 13.00
 
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków został ustanowiony przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w 1983 roku wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym. Celem obchodów jest przede wszystkim przybliżenie społeczeństwu problemów ochrony kulturowego dziedzictwa. Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzony jest 18 kwietnia na całym świecie.

Światowy dzień Ziemi obchodzony jest w Polsce d 1990 r. - 22 kwietnia. W tym dniu ekolodzy oraz organizacje zajmujące się odzyskiem surowców będą promować postawy proekologiczne, w tym przede wszystkim segregację śmieci. Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Tego dnia wiele organizacji ekologicznych, władz miast czy placówek edukacyjnych organizuje imprezy plenerowe mające na celu promowanie prośrodowiskowych zachowań.

10:00 – zbiórka pod szkołą w Cedyni
10:05- przejście na grodzisko
10:10- rozpoczęcie lekcji dotyczącej grodziska i ochrony zabytków
10:45- lekcja na temat segregacji śmieci
10:55- podział na grupy
11:00- zaczynamy sprzątać
12:00- przewidywany koniec sprzątania
12:05- ogłoszenie wyników konkursu i ognisko
13:00- przewidywany koniec akcji

Dbamy o zabytki i środowisko