Szukaj

Urząd Miejski w Cedyni informuje, że trwa nabór do projektu pt. "Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez edukację w zakresie języka angielskiego oraz języka niemieckiego”. Projekt realizowany jest przez Centrum Ekonomii Obywatelskiej i Bałtyckie Centrum Innowacji w Turystyce z Gdańska, przy współpracy z Urzędem Miejskim w Cedyni.

  • W projekcie może uczestniczyć każda osoba zamieszkująca lub pracująca na wsi oraz na obszarach o prawach gminno-miejskich bez względu na wiek, status zawodowy, itp.
  • Każdy słuchacz może zrezygnować w każdym momencie trwania kursu bez żadnych konsekwencji.
  • Na zakończenie kursu słuchacze otrzymują certyfikaty.
  • Wszyscy uczestnicy partycypują w kosztach projektu wpłacając u lektora lub koordynatora projektu w danym miesiącu kwotę 40,00 zł miesięcznie. W przypadku uczestnictwa dwóch lub więcej osób z jednej rodziny miesięczna kwota wynosi  35,00 zł miesięcznie.
  • Uczestnicy mają jedną godzinę lekcyjną zajęć w tygodniu, z wyjątkiem lipca i sierpnia oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Na życzenie słuchaczy, w uzgodnieniu z lektorem, zajęcia mogą odbyć się w innym terminie.
  • Uczestnicy kursu ponoszą koszt zakupu podręczników wybranych przez lektora  i zakupionych przez organizatora.
  • W przypadku radykalnego zmniejszenia się ilości słuchaczy w grupie (jest to oceniane indywidualnie) następuje połączenie z najbliżej funkcjonującą inną grupą.
  • Grupy dziecięce to grupy dzieci w wieku przedszkolnym, nauczania początkowego i dzieci starsze
  • Pozostali chętni stanowią jednorodną grupę ( dorośli i młodzież ), przy czym przy znacznej liczbie osób chętnych istnieje możliwość podziału na oddzielne grupy.
  • Warunkiem utworzenia się grup jest ich liczebność ( grupa małych dzieci około 12 osób, pozostali od 10 do 20 osób).

Wobec powyższego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania woli uczestnictwa w projekcie pracownikowi Urzędu Miejskiego w Cedyni (tel. 91-41-44-058 lub osobiście pok. nr 8),  Sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni. Nabór ma charakter ciągły.