Szukaj

Przypominamy, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego będą przyjmowane od dnia 01.08.2015 r. do dnia 31.08.2015 r. Obowiązują faktury za okres od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.07.2015 r. Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi 0,95 zł za 1 litr oleju, na 1 ha użytków fizycznych przypada 86 litrów oleju napędowego.