Szukaj

Piknik wiejski „Nad rozlewiskiem – święto Starego Kostrzynka” to wydarzenie o formule otwartej, organizowane przez Sołtysa i Radę Sołecką oraz Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu w ramach współpracy na rzecz wspólnoty lokalnej.

Celem święta Starego Kostrzynka jest integracja środowiskowa oraz promocja Gminy Cedynia i lokalnej aktywności społecznej. Wydarzenie odbywa się we współpracy z Biurem Dokumentacji Zabytków w Szczecinie oraz Zespołem Parków Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego. W jego trakcie odbędą się warsztaty przyrodnicze, prelekcje historyczne i pokazy. Ukoronowaniem spotkania będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej dotyczącej historii Starego Kostrzynka oraz koncerty i zabawa taneczna.

Program:
14 sierpnia 2015r.
Warsztaty przyrodniczo – historyczne:
O historii i naturze w kulturze Starego Kostrzynka.

12.00 – 16.00
Miejsce spotkania: Stary Kostrzynek – świetlica wiejska
Warsztaty dwu tematyczne:
1.    Środowisko przyrodnicze regionu Starego Kostrzynka i Cedyńskiego Parku Krajobrazowego
2.    Budownictwo ryglowe Doliny Dolnej Odry.
Ad 1. Warsztaty terenowe wyjście na murawę kserotermiczną – za część merytoryczną odpowiedzialny jest Zespół Parków Krajobrazowych. Przekazanie informacjo o murawach, praktyczne wskazanie gatunków i informacja o tym co robić aby przetrwały w naszym krajobrazie.
Ad 2. W ramach spaceru, uczestnicy warsztatów będą wędrować przez miejscowość poznając najważniejsze i charakterystyczne obiekty zabudowy Starego Kostrzynka. Pracownicy Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie jako opiekunowie merytoryczni będą informować o wartościach historycznych mijanych na trasie obiektów.

18.00 Uroczyste rozpoczęcie Święta Starego Kostrzynka i odsłonięcie tablicy informacyjnej o historii miejscowości
18.30 Animacje dla dzieci i młodzieży oraz konkursy zręcznościowe.
19.00 Zawody o puchar Sołtysa w rzucie kaloszem na odległość
20.00 Z domowego archiwum - Stary Kostrzynek na dawnej fotografii – prelekcja historyczna z pokazem zdjęć i filmów : Paweł Pawłowski
21.00 Zabawa taneczna
22.00 Koncert zespołu Plebania
23.00 dalsza część zabawy tanecznej

Organizatorzy:
Sołtys i Rada Sołecka Starego Kostrzynka
Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu
Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Kostrzynku

Piknik wiejski „Nad rozlewiskiem”