Szukaj

21.05.2019 r. w Muzeum Regionalnym w Cedyni, Adam Zarzycki - Burmistrz Cedyni wraz z Magdaleną Krupińską – Skarbnikiem Gminy podpisali umowę o przyznaniu dofinansowania Gminie Cedynia na realizację zadania pn. „Remont wieży widokowej w Cedyni” w ramach działania 9.3  Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentował Jarosław Rzepa – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Całkowita wartość projektu to 1275412,31 zł, a wysokość przyznanego dofinansowania to 1084100,46 zł (85 %). Zgodnie z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023 w wyniku realizacji ww. projektu wykonany zostanie remont zabytkowej wieży widokowej, a zwiększenie jej atrakcyjności zostanie osiągnięty przez dodanie iluminacji. Planowane jest również ustawienie gablot wystawowych na terenie wokół wieży, co pozwoli na lepsze wykorzystanie terenu oraz zwiększy jego funkcjonalność. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne. Podczas spotkania przedstawione zostały również założenia Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego.

Więcej informacji o programie - http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/214-poprawa-jakosci-powietrza-zachodniopomorski-program-antysmogowy
oraz
http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/215-termomodernizacja-budynkow-jednorodzinnych-zachodniopomorski-program-antysmogowy

Podpisanie umowy na remont wieży widokowej