Szukaj

3 grudnia 2018 odbyło się spotkanie dyrektora COKiS – Andrzeja Łazowskiego z 80-letnim jubilatem Stanisławem Biżkiem, wybitnym szczecińskim artystą-rzeźbiarzem, współautorem pomnika na Górze Czcibora wykonanego z okazji obchodów 1000-lecia bitwy pod Cedynią.

Podczas dyskusji w pracowni mistrza na Pomorzanach w Szczecinie wspominano jego twórczość obejmującą m. in. rzeźbę plenerową i monumentalną wykonywaną w granicie, kamieniu sztucznym, blasze miedzianej czy brązie. Przykładem mogą być pomniki w naszym regionie, chociażby wspomniany pomnik na Górze Czcibora czy pomnik Osadnikom w Chojnie.

W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę cedyńska fundacja „Horyzonty” w dniu 12.11.2018 r. upamiętniając to doniosłe wydarzenie wykonała świetlną biało-czerwoną iluminację pomnika 1000-lecia bitwy pod Cedynią.

Nie można zapomnieć, że artysta w trakcie ponad 50-letniej pracy twórczej zdobywał wiele nagród, odznaczeń i wyróżnień. Zwieńczeniem spotkania było przekazanie przez dyrektora COKiS jubilatowi kilkudziesięciu miejscowych pocztówek z życzeniami od uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni.

Spotkanie ze Stanisławem Biżkiem