Szukaj

W dniu 18 października o godz. 17:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedyni odbyło się oficjalne przekazanie zakupionego specjalistycznego ratowniczego na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Programu I  Priorytetu III B. „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora  finansów publicznych zadań ustawowych związanych interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacja skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Na ręce Prezesów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Cedynia Burmistrz Cedyni Pani Gabriela Kotowicz  przekazała następujące sprzęty medyczne i techniczne:
1)    automatyczny Defibrylator Zewnętrzny ( AED ),
2)    dwa detektory wielo gazowe ,
3)    detektor napięcia,
4)    dwie piły do cięcia szyb klejonych,
5)    dwa zabezpieczenia poduszek kierowcy i pasażera Driver Airbag,
6)    dwa zestawy uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów,
7)    cztery torby medyczne R1 wraz z wyposażeniem,
8)    zestaw walizkowy do oznakowania miejsc wypadków
9)    dwa parawany do osłony miejsc wypadków,
10)    dwa maszty oświetleniowe

Wartość zadania 45 251,00 zł

Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 99% - 44 798,49 zł

Wkład własny 1% - 452,51 zł

„Współfinansowane ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

Ważnym wydarzeniem było również przyjęcie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Osinowie Dolnym łodzi ratowniczej zakupionej przez tą Jednostkę ze środków pozyskanych z następujących źródeł:
1. środki  z Komendy Głównej PSP w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostki włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
        44.000,00 zł   tj. 45,32% wartości
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
        35.000,00 zł. tj. 36,84 %
3. Starostwo Powiatowe w Gryfinie
        4.500,00 Zł. tj. 4,74 %
4. Gmina Cedynia
        11.500,00 tj. 12,11 %
Cała wartość zakupu 95.000,00 zł.

GALERIA (foto. Andrzej Mazur)