Szukaj

Informujemy, że Biblioteka Miejska w Cedyni po raz kolejny bierze udział w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - priorytet 1”. Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

W roku 2018 Biblioteka Miejska w Cedyni w ramach programu otrzymała kwotę w wysokości 3.430,00 zł.

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2018

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2018

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2018