Szukaj

Na podstawie art. 42a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2018.651) podaję do publicznej wiadomości,  terminy polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „JELEŃ” na terenie obwodu  numer 280  w październiku 2018 r.

Terminy polowań zbiorowych