Szukaj

Pod koniec sierpnia br. na terenie dwóch sołectw gminy Cedynia – w Lubiechowie Górnym i Żelichowie, zostały zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej, o łącznej wartości 17.515,20 zł.

W skład jednego zestawu wchodzą następujące urządzenia: orbitrek, rowerek i podciąg górny. Środki na realizację zadania zabezpieczone zostały w funduszach sołeckich, a zadanie wykonała firma 4STB Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.  Dzięki realizacji zadania, mieszkańcy obu sołectw będą mogli lepiej zadbać o swoją kondycję fizyczną.

Siłownie zewnętrzne w sołectwach Lubiechów Górny i Żelichów