Szukaj

Tematyką wydarzenia będzie poprawa jakości powietrza - poniżej przesyłam również komplet informacji dotyczących wydarzenia. Działanie realizowane w ramach zadania pn. „Wsparcie zadań Ministra Środowiska w obszarze działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów, poprawy stanu środowiska i zmian klimatu”.

Termin: 14.09.2018, godzina: 16:00 - 19:00

Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedyni, Sala nr 71
 
CEL DZIAŁANIA
Celem działań jest upowszechnienie w społeczeństwie świadomości i odpowiedzialności indywidualnej każdego z mieszkańców za nieodpowiednią jakość powietrza oraz wskazanie sposobów działań wpływających na jego poprawę.
Ponadto poprzez działania chcielibyśmy:
- propagować ideę czystego powietrza, jako ważnego dobra naturalnego,
- podnieść poziom świadomości społeczeństwa w kwestii głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza, konsekwencji zdrowotnych jakie powodują oraz dostępnych możliwości przeciwdziałania im,
- promować budowanie, modernizowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych z wykorzystaniem energooszczędnych rozwiązań (termomodernizacja, wymiana pieców/kotłów).
OPIS DZIAŁANIA
Zadanie obejmuje cykl spotkań we wszystkich gminach w Polsce przy udziale ekspertów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawicieli Ministerstwa Środowiska.

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/103-mld-zl-na-poprawe-jakosci-powietrza-w-polsce/

Konferencja antysmogowa