Szukaj

Burmistrz Cedyni, zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z póź. zm.), podaje do wiadomości publicznej wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

1) słupy ogłoszeniowe w mieście Cedynia:
a) róg ulicy Staromiejskiej i Mieszka I;
b) ul. Kolonia (Sójcze Wzgórze);

2) tablica ogłoszeń na osiedlu „Sójcze Wzgórze” pomiędzy blokami obok garaży i placu zabaw;

3) słupy oświetlenia ulicznego będące własnością Gminy Cedynia zlokalizowane przy ulicy Kolonia (od ulicy Mieszka I do ulicy Marii Konopnickiej) oraz zlokalizowane na osiedlu „Sójcze Wzgórze”;

4) tablice ogłoszeń w sołectwach:
a) Osinów Dolny- przy dyskoncie „Biedronka”;
b) Stary Kostrzynek- przy Kościele;
c) Stara Rudnica- przy Kościele;
d) Siekierki- w okolicy przystanku autobusowego;
e) Lubiechów Dolny- przy świetlicy wiejskiej;
f) Lubiechów Górny- przy remizie OSP;
g) Czachów- przy sklepie;
h) Łukowice – przy placu zabaw;
i) Orzechów- przy świetlicy wiejskiej;
j) Żelichów – przy placu zabaw;
k) Golice – przy przystanku autobusowym;
l) Radostów – przy świetlicy wiejskiej;
ł) Bielinek – przy świetlicy wiejskiej;
m) Piasek – przy sklepie;

Klucze do tablic posiadają Sołtysi poszczególnych Sołectw oraz Przewodnicząca Osiedla.

BURMISTRZ CEDYNI
GABRIELA KOTOWICZ