Szukaj

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Cedyni na podstawie art. 42a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2018.651) podaję do publicznej wiadomości, Koło Łowieckie „JELEŃ” w Chojnie w dniu 19.08.2018 r.  na terenie obwodu  numer 280 organizuje polowanie zbiorowe na ptactwo. Rozpoczęcie polowania godz. 8.00.  Zakończenie polowania godz. 13.00. Zbiórka w Mętnie przy książce wpisów wyjść w łowisko o godz. 8.00.