Szukaj

Burmistrz Cedyni ogłosiła drugie nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości:

1) działka nr 455/1 obręb Piasek o pow. 0,1744 ha, SZ1Y/00045360/7

Cena wywoławcza- 40.000,00 zł

Wadium- 4.000,00 zł;

http://bip.cedynia.pl/Article/get/id,22543.html

2) działka nr 141 obręb Stara Rudnica o pow. 0,17 ha, SZ1Y/00059399/7

Cena wywoławcza- 43.000,00 zł

Wadium- 4.300,00 zł;

http://bip.cedynia.pl/Article/get/id,22542.html

3) działka nr 810 obręb Stara Rudnica o pow. 0,2629 ha, SZ1Y/00059399/7

Cena wywoławcza- 80.000,00 zł

Wadium- 8.000,00 zł;

http://bip.cedynia.pl/Article/get/id,22541.html

4) działka nr 205 obręb 2 miasta Cedynia o pow. 0,0239 ha, SZ1Y/00043686/1

Cena wywoławcza- 60.000,00 zł

Wadium- 6.000,00 zł.

http://bip.cedynia.pl/Article/get/id,22540.html

Do ceny działki nr 455/1 zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu przetargu, do pozostałych działek nie zostanie doliczony podatek VAT.
Przetargi na w/w działki zostaną przeprowadzone w dniu 20.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni – plac Wolności 1 (sala posiedzeń):
•    na działkę 455/1 o godz. 9:00;
•    na działkę 141 o godz. 9:30;
•    na działkę 810 o godz. 10:00;
•    na działkę 205 o godz. 10:30;

Pełna treść ogłoszeń opublikowana jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.bip.cedynia.pl. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowych nieruchomości i warunkami przetargów.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, plac Wolności 1, pok. nr 8, tel. (091) 4317826.