Szukaj

Czwarta konferencja popularno-naukowa poświęcona Cedyni i ziemi cedyńskiej zatytułowana „Cedynia w czasie i przestrzeni” zorganizowana została z okazji święta miasta i 1043 rocznicy bitwy pod Cedynią.

Stanowić będzie prezentację dorobku naukowego przedstawicieli przodujących ośrodków naukowych w Polsce poświęconego temu regionowi.

piątek – 19 czerwca 2015r.
Klasztor Cedynia – ul. M. Konopnickiej 10.
godz. 11.00-18.00

Zapraszamy na konferencję Cedynia w Czasie i przestrzeni

Cedynia nieodłącznie kojarzy się mieszkańcom Polski i Pomorza z bitwą Mieszka I z 972 r. O starciu tym napisano już wiele, jednak inne wątki z dziejów tego regionu są również warte opisania. Konferencja jest właśnie okazją do prezentacji wybranych kwestii związanych z historyczną ziemią cedyńską i jej okolicami. Aby spełnić ten postulat wykraczamy daleko poza nauki zajmujące się czasem – historię oraz archeologię – i sięgamy do przestrzeni – środowiska, jego budowy geologicznej, przyrody, czy znajdującego się tu cennego dziedzictwa przeszłości.

Referatom będzie sprzyjać aura samego miejsca konferencji – zabytkowy pocysterski klasztor z przełomu XIII i XIV w., będący świadectwem bogatej przeszłości miasta.

Program:

Powitanie i wprowadzenie, godz. 11.00-11.30

Panel I – Przestrzeń, godz. 11.30-13.30
dr Andrzej Piotrowski (Oddział Pomorski Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowy Instytut Badawczy) Geneza Wzgórza Waldensów koło Orzechowa
prof. dr hab. Wanda Bacieczko (Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) Przyroda rezerwatu „Bielinek nad Odrą” w Cedyńskim Parku Krajobrazowym
dr Piotr Maliński (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Szczeciński) Echa z głębin. Perspektywy wykorzystania metody hydroakustycznej w interdyscyplinarnych badaniach dolnego biegu Odry
Maria Witek, Waldemar Witek (Biuro Dokumentacji Zabytków; Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Szczecinie) Dziedzictwo niedostrzegane, czy zapomniane. Zespoły folwarczne w krajobrazie kulturowym gminy Cedynia

Dyskusja

Przerwa, godz. 13.30-14.30

Panel II – Czas, godz. 14.30-15.30
prof. dr hab. Stanisław Rosik (Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski) Mieszko I a Cesarstwo Rzymskie pierwszego z Ottonów (o polityczno-cywilizacyjnym kontekście cedyńskiej batalii 972 r.)
dr Andrzej Janowski (Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk) Znaleziska militariów wczesnośredniowiecznych w okolicach Cedyni. Wynik działań zbrojnych czy nieuwagi i roztargnienia właścicieli
dr Paweł Migdalski (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński) Obchody tysięcznej rocznicy bitwy pod Cedynią. Przygotowania, przebieg, znaczenie i tło międzynarodowe

Dyskusja

Przerwa techniczna, zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem – właścicielem Piotrem Hrynkiewiczem, godz. 15.30-16.30

Prezentacja filmów historycznych poświęconych Cedyni, nakręconych w szczecińskim ośrodku TVP, ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie, godz. 17.00-18.00

Zakończenie

Prowadzenie i koordynacja naukowa konferencji
dr Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński)

Informacje o całym programie DNI CEDYNI: http://dnicedyni.cedynia.pl/

Program konferencji w PDF
Program konferencji w pliku PDF (0,5 MB)

Biogramy prelegentów
Biogramy prelegentów w pliku PDF (0,5 MB)