Szukaj

Tym razem do Mieszkowic przyjechali dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu powiatu, by w ramach tzw. sieci współpracy i samokształcenia doskonalić umiejętności w zakresie prezentacji i wystąpień publicznych.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach 10 czerwca 2015 r. szkolenie prowadzili Joanna Falkowska-Małecka i Alicja Kordylasińska, koordynatorka sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli w powiecie gryfińskim.

Spotkanie rozpoczęło się od rozwiązania specjalnych testów określających profile osobowości uczestników. Mówiono o autoprezentacji i najczęściej popełnianych błędach oraz o komunikacji interpersonalnej. Na koniec szkolenia skonstruowano przepis na mistrzowską prezentację.

Właśnie dobiega końca drugi rok funkcjonowania w naszym powiecie tzw. sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli. Działała ona w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim”. Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie przy wsparciu Starostwa Powiatowego.

Dyrektorom certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w projekcie wręczali starosta Wojciech Konarski oraz koordynatorka sieci Alicja Kordylasińska.

Kierujący placówkami oświatowymi na terenie powiatu zachwalali podczas szkolenia stworzenie przez dyrektor Bogumiłę Żurawiecką i współpracowników Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach znakomitych warunków do spotkania się i wymienienia doświadczeniami.

{gallery}2015/67/{/gallery}