Szukaj

Przypominamy o wrześniowym odbiorze odpadów wielkogabarytowych oraz zmieszanych z terenu Gminy Cedynia.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z terenu gminy CEDYNIA rok 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ROK 2018