Zabytki

Kościół p.w. Narodzenia NMP z kostki granitowej pochodzi z przełomu XIII/XIV w. Zbudowany na planie prostokąta, salowy, z wyodrębnionym prostokątnym prezbiterium i wieżą od strony zachodniej. Przebudowany został w XVIII i XIX w., widoczne są ślady zamurowanych pierwotnych ostrołukowych portali i okien. Ścianę szczytową zdobią trzy blendy w układzie piramidalnym. Wieża pochodzi z 1893 r. Wewnątrz znajdują się dwie płyty nagrobne oraz barokowy ołtarz ambonowy z 1720 roku. W latach 1973-75 prowadzone były przy kościele badania wykopaliskowe.

Klasztor cysterek pochodzi z XIII w. Klasztor po raz pierwszy został wymieniony w 1278 r., zbudowano go na sąsiadującym z grodem wzgórzu. Kilka-krotnie był przebudowywany w XIV, XV i XVI wieku. Po reformacji i kasacie klasztoru w 1555r. istniała tu do 1611r. szkoła dla panien szlacheckiego pochodzenia. Po reformacji został przekształcony w folwark. W latach 1611-1811 był siedzibą domeny cedyńskiej, w latach 1811-1870 siedzibą Królewskiej Poczty, w okresie 1870-1940 ponownie przekształcony w folwark. Klasztor zniszczony został w 1945 r. Obecnie budynek jest odbudowany. Cedyński klasztor znajduje się na europejskiej trasie cystersów.

Ratusz zbudowany został w 1840 r. Posiadał bogaty wystrój elewacji. W 1966 r. podczas remontu zabytkową elewację zniszczono. W 1997 i 1998 r. odtworzono według zaleceń konserwatora. Obecnie ratusz jest siedzibą Urzędu Miejskiego. Dzisiejszy ratusz wzniesiono na miejscu starego, z około XVI w. Do 1830 r. stała przed nim drewniana figura Rolanda o wysokości ponad 2 m. Przedstawiała postać rzymskiego wojownika, który w prawej ręce trzymał miecz wzniesiony w górę. Figura symbolizowała samodzielność sądowniczą miasta, pełniąc zarazem funkcję pręgierza. W 1836 r. figurę przekazano do muzeum w Berlinie.

Gminna ewidencja zabytków (PDF)

Dodatkowe informacje