Szukaj

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405) Burmistrz Cedyni podaje do publicznej wiadomości informację, iż po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gryfinie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla: „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023”.

OBWIESZCZENIE

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia