Szukaj

Raport z konsultacji społecznych

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/281/2014 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 13 czerwca 2014 r., która określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Cedynia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni ukazał się raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017- 2023, ogłoszonych w dniu 23 czerwca 2017 r. Zarządzeniem Nr 73/2017 Burmistrza Cedyni. Raport został zamieszczony poniżej.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY CEDYNIA NA LATA 2017-2023

Podsumowując do zamieszczonego na stronie internetowej projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023 wpłynęły dwie uwagi dotyczące treści dokumentu oraz zgłoszono 15 propozycji projektów rewitalizacyjnych. Zestawienie złożonych opinii, uwag, wniosków, stanowisko Burmistrza odnośnie opinii, uwag, wniosków znajduje się w raporcie. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia