Szukaj

Rewitalizacja - spotkanie podsumowujące

10 sierpnia 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne w związku z realizowanym projektem pod nazwą „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia- Rewitalizacja centrum miasta, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Podczas spotkania podsumowano ilość zebranych w trakcie konsultacji społecznych opinii i sugestii, dokonano ich analizy. Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Cedyni w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu rewitalizacji dla Gminy Cedynia na lata 2017-2023 konsultacje trwały od 30 czerwca 2017 roku do 21 lipca 2017 roku.

Już wkrótce ukaże się raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia