Szukaj

„Człowiek dowodem zmiany” - relacja

W ramach konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023, w środę 19 lipca w hotelu „Piast” w Cedyni odbyły się warsztaty konsultacyjne pt. „Człowiek dowodem zmiany”.

Dyskusję o potrzebie i możliwościach zmian rewitalizacyjnych w naszym mieście prowadziła Pani Teresa Andrzejewska, doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki oraz eksperci zewnętrzni dr inż. Andrzej Sobczyk, dr Arkadiusz Malkowski, dr Mariam Pirveli . Tytuł warsztatów nawiązywał do procesu rewitalizacji, którego głównym założeniem są zmiany zachodzące w społeczeństwie. Dowodem i częścią tych zmian są mieszkańcy i ich życie.

Ludzie tworzą miejsca, ale także ludzie są dowodem zmian, zatem miejsca ożywiają ludzie, którzy organizują debaty, warsztaty itp., jak też ich uczestnicy. Pani Teresa Andrzejewska zaczęła spotkanie cytatem Józefa Tischnera „Spotkać – to coś więcej niż mieć świadomość, że inny jest obecny obok mnie lub przy mnie. Wmieszany w uliczny tłum mam świadomość, że obok mnie są inni ludzie, co jednak nie znaczy, że ich spotykam. Spotkanie jest wydarzeniem.” Spotkanie pociąga za sobą istotną zmianę w przestrzeni obcowania. Skutków zmian nie da się przewidzieć. Podczas warsztatów rozmawialiśmy o zmianach w kontekście rewitalizacji, które dotyczą działań związanych z dążeniem do korzystnego przekształcania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Istotna jest nie tylko zmiana, która jest efektem jakiś działań, ale również przebieg tej zmiany, droga wiodąca do jej zaistnienia.

Atrakcją spotkania był film dokumentalny braci Pawła i Michała Kulików pt. „Art Location”, który opowiada o życiu artystów pogranicza polsko-niemieckiego. Bohaterkami filmu są trzy artystki: Bibiana Chimiak z Teatru „Kana” ze Szczecina, Eliza Hołubowska z Teatru „Ego-Vu” z Gryfina oraz Katja Klemt niezależna aktorka z Greifswaldu. Ich projekty artystyczne aktywizują mieszkańców i pozytywnie oddziałują szczególnie na młodych i grupy wykluczone. Twórczości artystów offowych często towarzyszy dramat poświęcenia własnego życia osobistego dla sztuki. Podporządkowują oni swoje cele życiowe silnej potrzebie i pragnieniu tworzenia. Wielu współczesnych artystów offowych uprawia swoją sztukę w miejscach oddalonych od większych ośrodków. Ich miejsce do tworzenia (art location) powstaje dzięki dużemu wysiłkowi włożonemu w pozyskanie funduszy oraz realizację ambitnych przedsięwzięć artystycznych. Presja czasu, ogrom zadań organizacyjnych często odbija się na ich życiu osobistym. Art location to miejsca stworzone przez artystów, w których można obcować ze sztuką i artystami offowymi, którzy swoimi wydarzeniami artystycznymi docierają do różnorodnych grup odbiorców, także warstw społecznych zagrożonych wykluczeniem. Szczególnie pozytywnie oddziałują na młodych pokazując im, jak można być kreatywnym we własnym życiu.

To nie było pierwsze spotkanie na którym podkreślano, że sztuka jest niezbędna do funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa. Szczególna rola sztuki polega na rozbudzaniu wrażliwości u odbiorcy. Wrażliwość jest ważna zarówno dla budowania dobrych relacji międzyludzkich i społecznych, a także dla inspirowania postępu gospodarczego. W dzieciństwie każdy posiada świeżość obserwacji, odwagę nieskrępowanego wyrażania myśli oraz umiejętność tworzenia niezwykłych wizji. Jako dorośli, większość z nas traci tą wrażliwość pierwszych lat życia. Niebezpiecznym skutkiem tego faktu jest przyswajanie obcych poglądów i automatyczne traktowanie ich za swoje. Artyści offowi mają ten specyficzny dar postrzegania rzeczywistości, którego tzw. „zjadacze chleba” są często pozbawieni. To głównie artyści poprzez podświadome i intuicyjne wyczuwanie nadchodzących zmian oraz wyrażanie ich w swoich dziełach, mogą inspirować do doskonalenia funkcjonowania społeczeństwa.

Po wyświetlonym filmie również zaproszono uczestników warsztatów do dyskusji na temat zagadnień poruszonych w filmie, związanych z człowiekiem i rewitalizacją oraz do zadawania pytań reżyserowi i producentowi.Rozmawialiśmy o przemijaniu, obowiązku, wspólnocie, które możemy potraktować jako pozytywne zmiany, która poszerzają doświadczenie na różnych polach, nakazują, tworzą misję, czy dają siłę do rozwijania się. Te zmiany wymagają jednak podjęcia aktywności i wyznaczenia celów. Wizja rozwoju obszaru rewitalizacji mówi o tym, że obszar centrum miasta Cedyni jest obszarem o dużej aktywności lokalnej społeczności. Poprzez zintegrowane działania mieszkańców, władz samorządowych instytucji publicznych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych staje się otwartą i przyjazną przestrzenią publiczną, zachęcającą do korzystania z jej walorów. Staje się wizytówką gminy oraz zachęca do odwiedzania przez wszystkich jej mieszkańców oraz przyjezdnych.

Podczas spotkania wskazano na 4 typy ingerencji wobec zmian: możemy przyspieszać, opóźniać, utrzymywać status quo lub nadawać nowy kierunek. Dlaczego ja mam siebie zmieniać?- to pytanie zadano uczestnikom podczas warsztatów. Padły m.in. takie odpowiedzi jak: „By ludziom chciało się chcieć”, „Aby zachęcić ludność i młodzież do różnych zajęć”, „Żeby swoją postawą pokazać innym, że można coś zrobić, zarazić ich chęcią do współdziałania”, „Aby rozbudzić miłość do lokalnego krajobrazu”, „Aby przez swoją postawę, działania pokazać innym, że można zaistnieć, cos zrobić w tym spełnić także siebie, swoje pasje i cele”.

Na zakończenie spotkania prowadząca wręczyła koordynator projektu Elżbiecie Szablewskiej symboliczne pudełko, w którym była włóczka i nożyczki, pokazując, że jak się posiada odpowiednie narzędzia i pomysły można stworzyć wiele przydatnych przedmiotów lub ciekawych sytuacji. Każdy z uczestników spotkania mógł się „poczęstować” stworzonymi już gadżetami, typu gumka na ołówek z zawieszką, zabawka z włóczki, pomponik do kluczy.

Było to ostatnie spotkanie w ramach konsultacji społecznych dla mieszkańców i interesariuszy LPR, podczas których wszystkie instytucje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia itp. miały także możliwość zgłaszania własnych projektów do Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia.  
    
Wszystkim, którzy wzięli udział w warsztatach serdecznie dziękujemy za obecność i aktywny udział w spotkaniu. Informacja o wydarzenia w ramach rewitalizacji ukazywać się będzie na bieżąco w zakładce www.cedynia.pl/rewitalizacja.

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, pl. Wolności 1, pok. Nr 8, Tel. (91) 43-17-826 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i stronie internetowej www.cedynia.pl/rewitalizacja.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia