Szukaj

Nie bez mieszkańców - relacja

W czwartek, 13 lipca o 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni rozpoczęły się warsztaty konsultacyjne „Nic bez mieszkańców”.

Spotkanie było adresowane do mieszkańców, radnych i sołtysów Gminy Cedynia, przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń i wszystkich innych osób zainteresowanych tematem rewitalizacji. Frekwencja była nie za wysoka, ale jak kiedyś powiedziano na jednym ze spotkań organizowanych w ramach partycypacyjnego opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia…. kropla drąży skałę i nie w ilości a w jakości powstałych przedsięwzięć leży siła prowadzonych działań.
Spotkanie rozpoczęła koordynator projektu Elżbieta Szablewska, która przywitała obecne osoby informując, że spotkanie jest spotkaniem otwartym dla wszystkich w ramach prowadzonych konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023, dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014- 2020.

Przypomniała, że celem i przedmiotem konsultacji jest zebranie opinii oraz pozyskanie informacji i sugestii w zakresie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023. Na stołach były dostępne wydrukowane wersje projektu LPR Gminy Cedynia wraz z przygotowanymi formularzami w których każdy może przedstawić swoje opinie, uwagi i propozycje.

Głos zabrał Pan Andrzej Sobczyk, który przypomniał, że w warsztatach konsultacyjnych chodzi o to, aby wspólnie rozmawiać, dyskutować m.in. o tożsamości miejsca w którym żyjemy, przynależności do tego miejsca i inicjatywach realizowanych w obszarze rewitalizacji.

Z Cedyni do Gdyni, czy z Gdyni do Cedyni…. przykłady praktyk stosowanych w ramach rewitalizacji w dzielnicy Gdynia- Chylonia przedstawiła Pani Aleksandra Mróz- Wykusz, która jest animatorem lokalnej społeczności. Prowadząca z rąk koordynatora projektu otrzymała zestaw materiałów promocyjnych Lokalnego Programu Rewitalizacji, w tym również „kolorowankę Cedyni” podsumowując, że to ciekawy pomysł, który być może wykorzysta w swoim środowisku. „Poczęstowała” osoby obecne materiałami promocyjnymi ze swojego środowiska, w tym również pocztówką dzielnicy Gdynia- Chylonia z hasłem „Nic bez mieszkańca”. Pani Aleksandra Mróz- Wykusz jest Patriotycznie Zakręconą osobą Pomorza, przez 11 lat kierowała Ośrodkiem Profilaktyki Środowiskowej i Świetlicą Socjoterapeutyczną w Gdyni. Hasło „Nic bez mieszkańca” przyświecało działaniom w jej obszarze rewitalizacji, my tylko zmieniliśmy hasło na liczbę mnogą, by zaktywizować lokalną społeczność do partycypacyjnego opracowania programu rewitalizacji Gminy Cedynia.

Podczas warsztatów wielokrotnie podkreślano, że działania rewitalizacyjne są właśnie po to by rozmawiać z ludźmi, a z czasem, w dłuższej perspektywie czasowej polepszyć wskaźniki świadczące o zdegradowaniu miasta Cedyni i okolicznych miejscowości. Odnośnie wskaźników również wywiązała się dyskusja, co do ich interpretacji. Prowadząca opowiadała o swoich odczuciach, np. wysoka liczba przedsięwzięć, która ucieszyła zespół rewitalizacji po konsultacji z komendantem policji nie była już taką, gdyż okazało się, że większość z nich jest poszukiwana, albo np. po wdrożeniu programu rewitalizacji zwiększyła się liczba przestępstw a zarazem poziom bezpieczeństwa, tu komentarz jest pozytywny- ludzie przestali się bać, zaczęli walczyć a zarazem dbać o swoje. Obszar w którym pracował Pani Aleksandra nazywany był w ich rejonie „Trójkątem bermudzkim”, „Dzielnicą latających noży”. Dzielnica dla której opracowano LPR Gdynia pełna była bloków, które były hotelami dla stoczniowców, kojarzona jako miejsce zakłócania ciszy nocnej. W tej chwili po wieloletnim procesie to się zmieniło. Świetlice osiedlowe mają atrakcyjną ofertę dla dzieci i młodzieży przyciągając tym osoby nawet spoza obszaru.

Rozmawialiśmy o modelu partycypacji, o ogólnym procesie konsultacji społecznych, który nie jest łatwym procesem, a na pewno wymagającym czasu. W modelu o którym rozmawialiśmy są 4 postawy obywatelskie: lider, stowarzyszenia, organizacje, obserwator i wróg. Każda zmiana pozwala na zadowolenie organu prowadzącego konsultacje, zmiana postawy wroga na obserwatora to duży plus. Nie przewidujemy, że od razu wszyscy się zaangażują, staną się liderami, czy współorganizatorami, ale oczekujemy, że staniecie się Państwo chociażby obserwatorami nadchodzących zmian.

Eventy, wydarzenia, spotkania otwarte, które są organizowane po to aby animować lokalna społeczność są dla Państwa, osób tworzących Naszą małą ojczyznę. Dla urzędników i ekspertów takie wydarzenia są okazją do rozmów, pozwalają nam zapytać o potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji, są powodem by o coś zapytać.

Podczas spotkania niska frekwencja wywołała dyskusję na temat tego jak informować partnerów o wydarzeniach, o konsultacjach społecznych. Informacje na stronie internetowej www.cedynia.pl zarówno na stronie głównej, w zakładce rewitalizacja, czy Facebooku już nie wystarczają. Zamieszczone informacje w lokalnych portalach internetowych cedyniabezcenzury.pl, ono24.info, chojna24.pl, igryfino.pl i prasie lokalnej Gazeta Chojeńska, nie przynoszą zakładanego efektu. Plakaty rozmieszczone dwa tygodnie wcześniej w lokalnych sklepach, na słupach ogłoszeniowych, czy tablicach ogłoszeń też nie docierają do każdego. Zasugerowano ambonę w kościele parafialnym (idąc tym tokiem poprosiliśmy księdza proboszcza Michała Kostrzewę, by podczas niedzielnych mszy świętych zaprosił wiernych na konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023, w tym również na środowe wydarzenie w hotelu Piast).

Pani Aleksandra Mróz- Wykusz opowiedziała o swoich doświadczeniach, w tym również o przepływie informacji w Gdyni. Osoby często zarzucające brak informacji, lub sugerujące, że nic się nie dzieje tak naprawdę nie wiedziały jak zarządza się miastem, nie były w stanie zrozumieć procesu i tego jak on się odbywa i jakie efekty ma przynieść. Gdynia zaczęła swój proces rewitalizacji od edukacji obywatelskiej. Poświęcono mnóstwo czasu na dzieci, w przedszkolach i w szkołach, to one projektowały jak ma zostać zagospodarowane miejsce, które znali. Umieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej z reguły mieszkańcom nic nie mówi, nie każdy potrafi odnaleźć tam to, co go interesuje, dlatego powinno się organizować szkolenia dla mieszkańców o tym jak korzystać z BIP. Poziom informacji musi być dostosowany do odbiorcy.

Rozmawialiśmy również o tym, że mieszkańcy Gminy Cedynia bardzo często mają postawę roszczeniową, że mówi się tylko o tym, że spotkania są organizowane, warsztaty konsultacyjne się odbywają ale brak jest ich efektów. Nasza społeczność oczekuje efektów natychmiastowych, widocznych gołym okiem. Efekty z reguły są, wcześniej lub później a organizowane spotkania są właśnie po to by wypracować mechanizm współpracy. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Nowak, jako jedyny z zaproszonym indywidualnie radnych i sołtysów powiedział, że Radę Miejską interesuje głównie remont kamienic w centrum miasta, i taki formularz projektu np. plac Wolności 6 przy udziale Gminy Cedynia i innych współwłaścicieli lokali znalazł się w projekcie  LPR Gminy Cedynia.

Dobrym działaniem w stworzeniu przestrzeni do dyskusji, ofiarowania prawa głosu mieszkańcom, możliwości współdecydowania o tym na co będą wydatkowane środki finansowe jest stworzenie budżetu obywatelskiego. W Naszej Gminie jeszcze nie mamy takiej opcji, ale kto wie, może właśnie działania rewitalizacyjne, pobudzona aktywność społeczna ją stworzą. Na razie mamy budżet, którym dysponuje Zarząd Osiedla.
Rozmawialiśmy o konkretnych formularzach projektów wpisanych w projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023. Staraliśmy się od osób obecnych zebrać uwagi do zamieszczonego projektu i pojawiła się jedna oficjalna wniesiona przez Wspólnotę Mieszkaniową, która dotyczyła wspólnego formularza stworzonego dla wszystkich wspólnot mieszkaniowych, które złożyły propozycję, aby dopisać w nim nazwy wspólnot, które złożyły fiszki projektowe.

Na zakończenie rozmawialiśmy o Europejskim Dniu Sąsiada, który w Gdyni w omawianej dzielnicy stał się lokalnym świętem. Pomysł prosty, lokalny, pozwalający na bezinteresowność, animujący lokalną społeczność. Dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Andrzej Łazowski obecny podczas całego spotkania również wypowiedział swoje zdanie podsumowując, to wydarzenie jako myśl „Zamień focha na Zamenhoffa”.

Podsumowaniem było stwierdzenie, że partycypacyjne opracowanie jakichkolwiek dokumentów, projektów ma sens, jest po prostu bardziej opłacalne finansowo. Lokalne społeczności mają to do siebie, że jak same coś zrobią to tego nie zniszczą. Przykład Gdyni pokazywał, że np. ławki, które były obdrapane, zaniedbane, połamane w momencie gdy nie było pieniędzy na ich remont i było ryzyko ich całkowitej likwidacji to znalazła się grupa osób, która własnymi siłami je odnowiła.

Rewitalizacja to długofalowy proces, w którym każdy człowiek staje się dowodem zmiany i jej częścią. Właśnie pod tytułem „Człowiek dowodem zmiany” odbędzie się kolejne wydarzenie w ramach konsultacji społecznych, już 19 lipca na które serdecznie zapraszamy na godzinę 17:00 do hotelu „Piast”.

POPRAWA ESTETYKI I FUNKCJONALNOŚCI LOKALNEJ PRZESTRZENI Ulice Opata Hackiego i Zamenhofa w procesie rewitalizacji lata 2009-2014 - PREZENTACJA

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia