Szukaj

"Z pamiętnika kolonisty"

„Z pamiętnika kolonisty” pod takim tytułem odbyło się kolejne spotkanie otwarte dla partnerów współtowarzyszących w partycypacyjnym opracowaniu programu rewitalizacji Gminy Cedynia.

Dnia 12 lipca 2017 roku o godzinie 16:00 w „kawiarence sąsiedzkiej” mimo niesprzyjającej pogody, pojawiło się sporo osób, które wspólnie spędzały czas w rytm piosenek ogniskowo-turystycznych. Teatr Rozmaitości GWITAJCIE przy dźwiękach muzyki w trzyosobowym składzie zabawiał obecnych tematyką obozowo-harcerską i uczył słów, m.in.: „partycypacyjne” i „rewitalizacja”.

Kibice Granatowo- Bordowej Cedyni zorganizowali transport dla dzieci z Placówki opiekuńczo wychowawczej w Chojnie, które bawiły się wspólnie z dziećmi z obszaru rewitalizacji, dziećmi z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Cedyni i innymi obecnymi. Ochotnicza Straż Pożarna z Cedyni zajęła się nie ogniskiem jak to było planowane, ale grilem, aby uczestnicy spotkania mogli posilić się w przerwie ciepłą kiełbaską.

Dzieci i dorośli zameldowali się z plecakami pełnymi dobrego humoru i wyruszyły w szlak pełen zaskakujących wrażeń, niespodziewanych przygód. Wśród piosenek z Lokalnym Programem Rewitalizacji w tle bawiono się w towarzystwie gitarowych brzmień. „A gimnastyka dobra sprawa, dla Nas wszystkich to zabawa, ręce w górę i w przód i w bok, skok do przodu, w górę skok i ……. głowa, ramiona, kolana, pięty….”. GWITAJCIE aktywizowało zebranych zabawami i konkursami, za udział w których każdy uczestnik otrzymał drobny upominek „Cedyni na okrągło”.

Przeprowadzone wydarzenie odbyło się w ramach trwających konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017- 2023. Poprzez organizowane spotkania zachęcamy mieszkańców, szczególnie rodziny z dziećmi, młodzież, seniorów oraz wszystkie inne osoby do współtworzenia i użytkowania przestrzeni publicznej obszarów rewitalizowanych, w tym właśnie przestrzeni „kawiarenki sąsiedzkiej”.

Nasi dzielni kibice i druhowie zapewnili dzieciom również słodki poczęstunek. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały drobne paczuszki upominkowe ze słodyczami oraz kolorowanką Cedyni dofinansowaną ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014- 2020.

Celem i przedmiotem konsultacji jest zebranie opinii oraz pozyskanie informacji i sugestii w zakresie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023. Przypominamy, że projekt dokumentu poddanego konsultacjom społecznym jest zamieszczony na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni. Został uruchomiony także punkt konsultacyjny (pok. nr 8 Urzędu Miejskiego w Cedyni, w godzinach jego pracy, tj. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30- 15:30), w którym każdy może przedstawić swoje opinie, uwagi i propozycje na przygotowanych formularzach lub zgłaszać je osobie prowadzącej konsultacje i obsługującej punkt konsultacyjny.

Już dziś o 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni zaczynamy warsztaty konsultacyjne „Nic bez mieszkańców” prowadzone przez Panią Aleksandrę Mróz- Wykusz, która jest animatorem lokalnej społeczności, zdobyła miejsce na podiom jako Patriotycznie Zakręcona Pomorza, przez 11 lat kierowała Ośrodkiem Profilaktyki Środowiskowej i Świetlicą Socjoterapeutyczną w Gdyni. Mieszkańcy Gdyni poznali Panią Aleksandrę Mróz- Wykusz m.in. dzięki rewitalizacji Chyloni, którego projektu jest koordynatorką. Kierowała trzema edycjami warsztatów artystycznych „Odnaleźć siebie”.

Na spotkanie serdecznie zapraszamy radnych i sołtysów Gminy Cedynia, przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń i wszystkich mieszkańców. Prowadząca wspólnie z ekspertami z firmy RS Andrzej Sobczyk będzie starała się podyskutować m.in. o tożsamości miejsca w którym żyjemy, przynależności do tego miejsca i inicjatywach realizowanych w obszarze rewitalizacji. Hasło „Nic bez mieszkańca” przyświecało działaniom w Gdyni- Chyloni, jest tożsame z partycypacją, szacunkiem, upoważnianiem, siłą społeczności. Spotkania w ramach partycypacyjnego opracowania programu rewitalizacji Gminy Cedynia mogą wywoływać napięcia, wiele osób wylewa zespołowi projektowemu swoje żale, ma postawy roszczeniowe, ale właśnie to jest niezbędne, by zobaczyć wzajemne potrzeby. Dlatego zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w organizowanych wydarzeniach.

Rewitalizacja to długofalowy proces, w którym każdy człowiek staje się dowodem zmiany i jej częścią. Właśnie pod tytułem „Człowiek dowodem zmiany” odbędzie się kolejne wydarzenie w ramach konsultacji społecznych, już 19 lipca na które serdecznie zapraszamy na godzinę 17:00 do hotelu „Piast”.

Po akcji „Z pamiętnika kolonisty” dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby to wydarzenie wyglądało jak najlepiej, w tym szczególnie: kibicom Granatowo- Bordowej Cedyni, Ochotniczej Straży Pożarnej z Cedyni, Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni, Panu Marianowi Cabanowi ze Starej Rudnicy oraz Pani Arlecie Kowalskiej za udostępnienie namiotu oraz grila.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia