Szukaj

Rewitalizacja w małych miastach - relacja z konferencji z Dobiegniewa

Ministerstwo Rozwoju wraz z władzami Dobiegniewa zorganizowało w dniach 5-7 czerwca 2017 r. w Mierzęcinie k. Dobiegniewa konferencję pt. „Rewitalizacja w małych miastach”.

Do dyskusji w ramach poszczególnych seminariów zostali zaproszeni prelegenci z instytucji zaangażowanych w programowanie działań rewitalizacyjnych z każdego poziomu działań rewitalizacyjnych: Ministerstwa: Infrastruktury i Budownictwa, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rozwoju, Instytucji Zarządzających RPO – podmioty odpowiedzialne za przygotowanie wytycznych, ram procesu rewitalizacji/dysponenci środków finansowych na działania rewitalizacyjne oraz urzędy gmin – koordynatorzy, realizatorzy i animatorzy działań rewitalizacyjnych, doradcy i eksperci w zakresie rewitalizacji. W części powitalnej konferencji wystąpili Pan Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski, Pan Leszek Stefan Waloch – Burmistrz Dobiegniewa oraz Minister Paweł Chorąży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, którzy w swoich wypowiedziach podkreślali szczególną rolę rewitalizacji w mniejszych ośrodkach miejskich. W wydarzeniu brał również udział reprezentant zespołu do wdrażania projektu pod nazwą „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.

Przesłanką konferencji była teza, że rewitalizacja może stanowić szansę na zdynamizowanie rozwoju miast, w tym małych miejscowości. Tematem seminariów było m.in. monitorowanie programu rewitalizacji, zarządzanie procesem rewitalizacji, koordynacja procesu rewitalizacji w mieście, integrowanie działań rewitalizacyjnych. Konferencja była również okazją do wymiany doświadczeń w budowaniu programu rewitalizacji.

W drugim dniu konferencji goście uczestniczyli w wizycie studyjnej na terenie Dobiegniewa. Spacer po wyznaczonym obszarze rewitalizacji oraz podejmowane w ramach programu rewitalizacji Dobiegniewa działania wskazywano jako przykład ciekawego i niestandardowego podejścia do problemów związanych z odnową zaniedbanych i słabo rozwiniętych społecznie obszarów.

Rewitalizacja jest procesem zintegrowanym, podczas którego zmiany przestrzenne zachodzą równocześnie ze zmianami społecznymi i gospodarczymi.
Rewitalizacja to zatem trudniejsza i bardziej czasochłonny sposób na trwałe zmiany niż przeprowadzenie nowej inwestycji, na niezabudowanym terenie, budowa obiektu od podstaw na pustej działce. Jednak efekt końcowy rewitalizacji jest zazwyczaj dużo bardziej spektakularny i ma charakter miastotwórczy zarówno w ujęciu przestrzennym (powstanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych), jak i społecznym (wzmocnienie tożsamości lokalnej, aktywizacja mieszkańców).
Dobrze przeprowadzona rewitalizacja to proces rzetelnie przygotowany, a dobre przygotowanie zapewni poszerzenie wiedzy, czemu właśnie miała służyć ta konferencja.

Materiały konferencyjne odnajdą Państwo na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji pod adresem:
https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy-o-rewitalizacji/aktualnosci/rewitalizacja-w-malych-miastach-relacja-z-konferencji-w-dobiegniewie/#
oraz na stronie POPT 2014-2020 pod adresem:
https://www.popt.gov.pl/strony/wiadomosci/rewitalizacja-w-malych-miastach-relacja-z-konferencji-w-dobiegniewie-5-7-czerwca-2017-r/

Foto: dobiegniew.pl

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia