Szukaj

Dyżur ekspercki - 23.06.2017

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, radnych, sołtysów, przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie gminy Cedynia, mieszkańców gminy Cedynia i wszystkie inne osoby zainteresowane tematem rewitalizacji w Gminie Cedynia na dyżur ekspercki

w ramach projektu pod nazwą „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.
W piątek, 23 czerwca 2017 roku w godzinach 15:00-17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni odbędzie się dyżur ekspertów z firmy RS Andrzej Sobczyk, którzy postarają się odpowiedzieć na wszystkie indywidualne pytania dotyczące opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać poprzez stronę internetową: http://www.cedynia.pl/rewitalizacja lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, plac Wolności 1, pok. nr 8, tel. (091) 43-17-826.

Dyżur ekspercki - 23.06.2017

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia