Szukaj

O rewitalizacji w 8 nr Cedynia na okrągło

Ukazał się czerwcowy numer Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy Cedynia „Cedynia na okrągło”.

Już na pierwszej stronie pojawia się zdjęcie ze spaceru studyjnego realizowanego 12 maja br. w ramach realizowanego projektu pn. „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020. Już na pierwszej stronie Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz w artykule „Cudowna Cedynia” wspomina o tym, że opracowywany Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Cedynia pozwoli nam- mieszkańcom- pozbyć się nieśmiałości i uprzedzeń, wyraża swoją nadzieję, że wyzwoli on w nas potrzebę integracji  współdziałania na rzecz poprawy jakości naszego życia w różnych sferach: uporządkowania i upiększenia miejsc zamieszkania, komunikacji międzysąsiedzkiej, przedsiębiorczości, ochrony środowiska.

Kolejne dwie strony są poświęcone rewitalizacji na okrągło. Opisują pokrótce niektóre wydarzenia, które miały miejsce w miesiącach kwiecień i maj w związku z opracowywanym projektem pn. „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.

Zapraszamy do lektury i przypominamy, że szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, pl. Wolności 1, pok. nr 8, tel. (091) 43-17-826, oraz na stronie internetowej www.cedynia.pl/rewitalizacja, w której na bieżąco staramy się zamieszczać wszystkie informacje.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia