Szukaj

Warsztaty „Artystyczna Książka“ - relacja

W ramach projektu „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020 w świetlicy „Tęcza” w Cedyni odbyły się warsztaty „Artystyczna książka”.

Warsztaty przeprowadzone w pierwszym terminie, tj. 18 maja b.r. w godzinach od 16:00 do 20:00 opierały się o przedstawienie przykładów książki artystycznej i rozmowie z obecnymi dziećmi o miejscach związanych z Cedynią. Na podstawie własnych obserwacji i tego jak dzieci pamiętają architekturę miejską rozpoczęliśmy prace w pierwszej kolejności nad szkicami. Po indywidualnym omówieniu szkiców, każde dziecko przystąpiło do realizacji swojego projektu. W efekcie powstały, emocjonalne zapisy pamięci miasta Cedynia.

Drugiego dnia warsztatów, czyli 19 maja 2017 roku w godzinach popołudniowych, na podstawie omawianych dzień wcześniej miejsc i obiektów architektonicznych, dzieci otrzymały poglądowe fotografie owych budynków, co pozwoliło na prace z proporcjami, i strukturą architektoniczną wybranych miejsc. Odniesienie się do fotografii dało możliwość dzieciom na zapoznanie się z materią architektoniczną miasta. W efekcie powstały prace bardziej odzwierciedlające miejsca, które dzieci starały się przedstawić, noszące jednak ogromny ładunek emocji powiązanych z danym miejscem.

Trzeci dzień warsztatów, tj. 02 czerwca 2017 roku obejmował dalszą pracę nad wybranymi wcześniej miejscami i obiektami architektonicznymi Cedyni, jak również detal architektoniczny. Warsztaty rozpoczęły się prezentacją przykładowych animacji zrobionych z papieru – nawiązujących technologicznie do tematu, oraz obejrzeniem prac wykonanych uprzednio. Na zakończenie dzieci zaprezentowały i omówiły swoje prace.

Łącznie w ciągu 3 dni warsztatów powstały 32 prace, w różnych formatach i technice, które można było obejrzeć na wystawie podczas dnia dziecka 03 czerwca 2017 w Muzeum Regionalnym w Cedyni.

Serdecznie dziękujemy Kawiarni Pizzerii Avanti reprezentowanej przez Pana Waldemara Gorzelańczyka za ufundowanie dzieciom i opiekunom lodów podczas ostatniego dnia warsztatów.

Po słodkim poczęstunku na rynku, przy fontannie spotkaliśmy się by omówić przeprowadzone warsztaty. Dzieci podzieliły się zadowoleniem z zajęć i wyraziły chęć wzięcia udziału w kolejnych. W podziękowaniu za trud i poświęcony czas otrzymały pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo w warsztatach oraz notesiki i długopisy promujące opracowywany Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Cedynia.

WARSZTATY 18 MAJA - GALERIA

WARSZTATY 19 MAJA - GALERIA

WARSZTATY 02 CZERWCA - GALERIA

WYSTAWA - GALERIA

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia