Szukaj

Warsztaty "Rewitalizacja w praktyce" – relacja

W ramach partycypacyjnego opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia 24 maja 2017 r. o godzinie 17:00 w Muzeum Regionalnym w Cedyni rozpoczęły się warsztaty zatytułowane „Rewitalizacja w praktyce” poprowadzone przez Pana Michaela Kurzwelly.

Sekretarz Cedyni Ewa Pawłowska serdecznie przywitała osoby, które przybyły na spotkanie warsztatowe i poinformowała obecnych, że spotkaliśmy się w ramach projektu pn. „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.

Koordynator projektu Elżbieta Szablewska wyraziła swoje ubolewanie nad niską frekwencją spotkania pomimo starań tj. plakaty informacyjne na terenie Gminy Cedynia, informacje na portalach internetowych i prasie lokalnej, zaproszenia, które zostały dostarczone do mieszkańców miasta Cedynia.

Głos przejął Michael Kurzwelly, który jest wyrazistym artystą pogranicza polsko-niemieckiego. Mieszka w wymyślonym przez siebie mieście nazwanym z fragmentów nazw rzeczywistych miast Frankfurt i Słubice, czyli Słubfurt. Artysta poznał się w całym regionie ze swojej aktywności. Zorganizował przeróżne akcje artystyczne i społeczne, które pozostały w pamięci wielu ludzi. Jest współtwórcą projektu Nowa Amerika, który z wieloma działaczami tworzy własną konstrukcję rzeczywistości.

Warsztaty miały formę spotkania otwartego dla wszystkich: mieszkańców, przedsiębiorców, wszystkich organizacji, stowarzyszeń, wspólnot i każdego zainteresowanego działaniami w obszarze rewitalizacji. Celem warsztatów było przedstawienie uczestnikom dobrych przykładów, praktyk dotyczących możliwości realizacji przedsięwzięć na obszarze rewitalizacji, np. sposobu zagospodarowania podwórek, miejsc wolnych przestrzeni publicznych, aktywizacji ludzi.

Spotkanie zaczęliśmy od opowiedzenia kilku słów o sobie. Okazało się, że wśród uczestników warsztatów pojawiła się turystka zakochana w Cedyni, która mieszka po niemieckiej stronie Odry. Michael Kurzwelly zaczął od tego, iż partycypacja, która sprawia tak wielu osobom problem w zrozumieniu, to bardzo długotrwały, ale dobry proces. Proces, który pozwala na tak zwaną „oddolną demokrację”, która umożliwia każdemu tworzenie jego własnej przyszłości, czy to na terenie objętym rewitalizacją, obszarze zdegradowanym, czy obszarze całej gminy Cedynia. Prowadzący przytoczył ideę Słubfortu, która była przykładem długoletniego procesu, w którym grupa ludzi porozumiała się z władzami miast.

„Ainydec” – lustrzane odbicie słowa miasta Cedynia. Ten zabieg miał nam pozwolić patrzeć na nasze miasto inaczej, jakby z księżyca. Ideą tego było, aby w ramach partycypacyjnego opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia wejść w obszar „zabawy”, traktując „odloty” poważnie.

Michael Kurzwelly przyniósł ze sobą mapę Cedyni na której uczestnicy warsztatów mogli wpisać plusy i minusy terenu rewitalizacji. Każdy mógł wyrazić swoje zdanie, które nie podlegało ocenie. Padały takie stwierdzenia o Cedyni jak: urokliwe położenie, można poczuć się jak w górach, jak w Barcelonie, Cedynia jest jak Toledo.

Jeden z uczestników warsztatów stwierdził, że obszarem rewitalizacji powinien być Osinów Dolny, że to jest miejsce, które powinno się stać priorytetem wszystkich działań, że Osinów Dolny powinien być ważniejszy od miasta Cedyni.
We wspólnym interesie wszystkich jest rozwój turystyki. Pytanie tylko jak przyciągnąć do naszej gminy turystów? Padały różne propozycje. Tylko po fazie zbierania marzeń musimy się zbliżyć do „rzeczywistości”, sprawdzić, co da się zrealizować od razu a co dopiero kiedyś, w dalekiej przyszłości. I tu pojawia się możliwość dla wszystkich, bo przecież każdy może uzupełnić fiszkę projektową (http://cedynia.pl/um/783-zapraszamy-do-skladania-propozycji-projektow-w-ramach-lokalnego-programu-rewitalizacji-gminy-cedynia oraz http://cedynia.pl/um/830-informacje-ogolne-o-naborze-do-lpr). Rewitalizacja zaniedbanych podwórek, aktywizacja mieszkańców, wspólne czytanie książek przy cedyńskim rynku, stworzenie mieszkańcom miejsca do spotkań, rozsławienie Cedyni jako początków historii, „…mój jest ten kawałek podłogi…”- czyli pomysł na stworzenie miejsca z którym każdy mieszkaniec Cedyni będzie mógł się utożsamić - różne pomysły padały podczas przeprowadzonych warsztatów.    

W trakcie warsztatów przenieśliśmy się do „Kawiarenki sąsiedzkiej”, która znajduje się w miejscu objętym proponowanym obszarem rewitalizacji, którą podczas wcześniejszej akcji „Zróbmy coś razem” posprzątaliśmy i w której dokonaliśmy nasadzeń. Zauważono, że od ostatniej akcji przybyło w tym miejscu kwiatów i donic. W tym miejscu serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie osobom, które się zaczynają z tym miejscem utożsamiać i upiększać razem z nami. Może nie działa to jeszcze tak jak typowa kawiarenka, ale mamy nadzieję, że wszyscy, zarówno dzieci, młodzież, starsi, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, organizacje czy turyści zaczną to miejsce traktować jak swoje i zaczną się z nim utożsamiać. Jeśli ktoś chciałby zorganizować wspólna akację w miejscach objętych rewitalizacją serdecznie zapraszamy do kontaktu osobiście, telefonicznie lub e-meilowo.

Podczas spotkania podkreślano wielokrotnie na czym polega rewitalizacja. Dla większości słowo nadal kojarzące się z remontem, ale nie. Rewitalizacja to długotrwały proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowany terytorialnie. Czyli nie pieniądze są najważniejsze, a ludzie.

Podsumowując doszliśmy wspólnie do wniosku, że co będzie to czas pokaże, ale najtrudniejszy zawsze pierwszy krok. Rozpoczęliśmy dyskusję, która wskazuje na potrzeby rewitalizacji miasta Cedynia. Projekty, które zostaną wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji tak naprawdę leżą po stronie interesariuszy, którymi jesteście Państwo, indywidualnie i grupowo.

Drep, drep… puk, puk… (cytat ze spotkania) apelujemy do wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji, stowarzyszeń, wspólnot i każdego zainteresowanego działaniami w obszarze rewitalizacji o wzięcie udziału w opracowywaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia. Ten dokument ma poprawić jakość życia mieszkańców, ożywić zdegradowane obszary, przywrócić ład przestrzenny, gospodarczy i  odbudować więzi społeczne. Organizowane warsztaty, spotkania mają ukształtować wyobraźnię i wrażliwość estetyczną uczestników w dziedzinie przyszłości miasta, zachęcić do podejmowania twórczych działań, rozbudzić zainteresowanie miastem, gminą, powiatem, regionem i przede wszystkim kształtować aktywną postawę współczesnego człowieka – uczestnika i współtwórcy dnia codziennego i przyszłości wspólnoty lokalnej.

Wszystkim, którzy byli i brali udział w warsztatach, bardzo dziękujemy za obecność. Nie bądźmy obojętni, przecież każdy z nas chce zmian na lepsze, zróbmy coś razem by dobrze nam się tu mieszkało i opłacało inwestować, a powracający turysta swoją obecnością nam za to podziękuje.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, plac Wolności 1, pok. nr 8, tel. (091) 43-17-826, http://www.cedynia.pl/rewitalizacja.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia