Szukaj

Wyraź swoje zdanie o proponowanym obszarze rewitalizacji

Podczas spotkań, które odbyły się w ostatnim czasie rozdano krótkie formularze ankiet, dotyczące wyrażenia opinii o proponowanym w ramach Partycypacyjnego opracowania Programu Rewitalizacji- Rewitalizacji Centrum Miasta obszarze rewitalizacji.

Poniżej zamieszczamy formularz, aby każdy z Państwa miał możliwość uzupełnienia  tego dokumentu i wyrażenia swojej opinii.

Wystarczy odpowiedzieć na trzy krótkie pytania:
1.    Czy dostrzega Pani/Pan konieczność przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych na wskazanym obszarze?
2.    Co, Pani/Pana zdaniem może stanowić główny potencjał rozwojowy wskazanego obszaru?
3.    Jakie efekty Pani/Pana zdaniem powinny zostać osiągnięte w wyniku przeprowadzenia procesu rewitalizacji?

Bardzo liczymy na Państwa głos w dyskusji na temat rewitalizacji Naszej Gminy. Formularz można odebrać i złożyć do 05 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Cedyni, plac Wolności 1, pok. nr 8.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać poprzez stronę internetową: http://www.cedynia.pl/rewitalizacja lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, plac Wolności 1, pok. nr 8, tel. (091) 43-17-826.

FORMULARZ

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia