Szukaj

„Zróbmy coś razem!”- relacja

W ramach partycypacyjnego opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia 17 maja 2017 r. o godzinie 16:00 rozpoczęła się akcja pot tytułem „Zróbmy coś razem”. Celem tego spotkania było nasadzenie zieleni i zorganizowanie wspólnego miejsca spotkań, tzw. kawiarenki sąsiedzkiej w miejscu objętym proponowanym obszarem rewitalizacji.

Przywitaniem osób, które wsparły akcję swoją obecnością, zajęła się koordynator projektu Elżbieta Szablewska. Uczestnicy zostali poinformowani, że spotkaliśmy się w ramach projektu pn. „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020, poznali planowany cel spotkania i możliwość wyboru miejsca, które chcieliby upiększyć.

Okazało się, że zebrani jeszcze przed rozpoczęciem spotkania uczestnicy już wybrali teren przy budynku Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu jako miejsce idealne na stworzenie kawiarenki sąsiedzkiej. Nie czekając na oficjalne rozpoczęcie spotkania, rozeszli się po terenach placu Wolności, „zakasali rękawy”, wzięli sprzęt ogrodniczy w swoje dłonie i zaczęli go porządkować.
    
O koordynowanie prac poprosiliśmy pana Przemysława Cieślaka, który poinstruował co należy zrobić, w miejscu, które sami wybraliśmy, by upiększyć je odrobiną zieleni. Oczywiście z racji branży pierwszą radą, której udzielił, było zabezpieczenie dłoni rękawicami i zachowanie ostrożności zgodnie z zaleceniami BHP.

Uczestnicy podobierali się w grupy tworząc zespoły. Zajęliśmy się sadzeniem roślin jednorocznych w doniczkach, wieloletnich bylin i krzewów w betonowych donicach, uzupełnianiem brakujących tui, malowaniem donic. Uprzątnęliśmy teren, powiesiliśmy tabliczkę „szanuj zieleń”, a spotkanie zakończyliśmy wspólnym poczęstunkiem. Organizatorzy zapewnili wodę, kawę, herbatę i poczęstunek z grilla. Cały czas opiekę i instruktaż nad poszczególnymi grupami sprawował pan Cieślak.

W przerwach rozmawialiśmy o opracowywanym Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Cedynia, ze szczególnym wskazaniem, że tzw. fiszki projektowe, czyli formularze projektów, można składać najpóźniej do 05 czerwca 2017 roku. W spotkaniu towarzyszyli nam Pan Arkadiusz Malkowski oraz Pani Marika Pirveli. Uczestników uczulano, że trwałe i efektywne zaangażowanie całych społeczności lokalnych, ich reprezentantów, organizacji pozarządowych i innych, różnego rodzaju formalnych i nieformalnych, indywidualnych i zbiorowych interesariuszy jest naczelną zasadą procesu rewitalizacji, prowadzonego zgodnie z wymogami dokumentów programowych.

Myśląc o rewitalizacji, nie można myśleć tylko o remoncie budynków. Rewitalizacja to długotrwały proces, który ma pomóc wyciągnąć człowieka jako największej wartości. Rewitalizacja ma poprawić jakość życia, między innymi motywując do działania, wychodzeniu społeczności z patologii społecznych i radzenia sobie z przeciwnościami, które ich spotykają.

W trakcie akcji pojawił się również pomysł mieszkańców, żeby zorganizować podobną akcję, w miejscu koło poczty, lokalnie nazywamy to miejscem „koło krzyża”. Niestety nie starczyło czasu, by wykonać to tego samego dnia. Mamy nadzieję, że idąc za przykładem tej akcji, mieszkańcy zmobilizują się w grupy i poddadzą procesowi rewitalizacji swoje przydomowe podwórka, ogródki i inne miejsca.

Ponownie zachęcamy Państwa do aktywnego wzięcia udziału w pracach nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Cedynia. Tylko wspólnie będziemy mogli opracować taki dokument, którego „przeciętny Kowalski” nie będzie się bał, który zrozumie, co jest jego celem. Partycypacyjne opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji ma w tym pomóc, pozwala wyjść do ludzi, posłuchać ich opinii. Ten dokument ma poprawić jakość życia mieszkańców, ożywić zdegradowane obszary, przywrócić ład przestrzenny, gospodarczy i  odbudować więzi społeczne.

Wszystkim, którzy byli i brali udział w akcji „Zróbmy coś razem!” bardzo dziękujemy za obecność. Naprawdę bardzo nas cieszy, że mieszkańcy chcieli wspólnie z nami powrócić do czasów tzw. czynów społecznych, bo po części taki charakter miała ta akcja. Nie bądźmy obojętni, przecież każdy z nas chce zmian na lepsze, zróbmy coś razem by dobrze nam się tu mieszkało i opłacało inwestować, a powracający turysta swoją obecnością nam za to podziękuje.

Serdecznie podziękowania składamy dyrektorowi i pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni za obecność i wsparcie akcji pomocą.

Przypominamy, że już wkrótce kolejne otwarte spotkania dla mieszkańców, przedsiębiorców, wszystkich organizacji, stowarzyszeń, wspólnot i każdego zainteresowanego działaniami w obszarze rewitalizacji dotyczące opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia.

24 maja w Muzeum Regionalnym w Cedyni od godz. 17:00 odbędą się warsztaty strategiczne dla partnerów, podczas których zostaną przedstawione konkretne przykłady rewitalizacji w praktyce. Zaprosiliśmy jako prowadzącego Pana Michaela Kurzwelly.

25 maja od godz. 16:00 zaczynamy Grę Miejską „Tajemnice Cedyni”. Zgłoszenia przyjmuje Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni, pl. Wolności 4 (budynek Muzeum) osobiście lub telefonicznie nr tel. 91 469 30 41 do 23 maja 2017 r.

Tego samego dnia, tj. 25 maja o godz. 19:00 w „Cedyńskim Pierożku” ul. Staromiejska 3 w Cedyni odbędzie się spotkanie otwarte dla parterów strategicznych, prowadzone w formie warsztatów konsultacyjno-informacyjnych dotyczące projektów w ramach opracowywanego LPR Gminy Cedynia.
Spotkania będą moderowane przez członków zespołu rewitalizacji oraz ekspertów zewnętrznych. Bardzo liczymy na obecność i aktywny udział całej społeczności gminy Cedynia.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, pl.Wolności 1, pok. nr 8, tel. (091) 43-17-826, http://www.cedynia.pl/rewitalizacja

FOTORELACJA

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia