Szukaj

Wyniki konkursu plastycznego na logo

Konkurs plastyczny na logo Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia został realizowany jest w ramach projektu pn. „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.

W konkursie wzięło udział 51 uczniów cedyńskich szkół. Komisja konkursowa oceniała prace plastyczne dzieci i młodzieży zgodnie z regulaminem konkursu przyjętym Zarządzeniem nr 65/2017 Burmistrza Cedyni z dnia 08 maja 2017 roku, czyli zgodność pracy z regulaminem, kreatywność i innowacyjność pracy, staranność wykonania pracy.

Komisja w składzie:
1)    Elżbieta Szablewska (kierownik projektu pn. „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”);
2)    Ewa Malesa (specjalista w Centrum Promocji i Turystyki),
3)    Dorota Tondel (Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu),
4)    Justyna Piasecka (wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cedyni);
5)    Monika Nawrot (dyrektor Gimnazjum w Cedyni),
6)    Justyna Dębicka (nauczyciel Szkoły Podstawowej w Piasku)
wyłoniła zwycięzców konkursu w poszczególnych kategoriach:

kategoria: uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
1)    Maja Gajewska, kl. II b Zespół Szkolno– Przedszkolny w Cedyni
kategoria: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
1)    Nikola Chwesiuk, kl. V a Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cedyni
kategoria: uczniowie gimnazjum
1)    Julia Nykiel, kl. III a Gimnazjum w Cedyni
Nagrodę Grand Prix otrzyma Julia Nykiel z Gimnazjum w Cedyni i tym samym to jej praca stanie się wzorem do opracowania logo Lokalnego Programu rewitalizacji Gminy Cedynia.

Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy dla zwycięzców i uczestników konkursu zostaną wręczone podczas obchodów Dnia Dziecka, 03 czerwca 2017 r. w Cedyni.

Gratulujemy
w imieniu komisji konkursowej i Organizatora
Elżbieta Szablewska

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia