Szukaj

Zapraszamy na spotkania w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji -12 maj 2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 maja 2017 roku w ramach projektu pn. „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta” odbędą się:

1)    w godzinach 13:00-14:30 spotkanie informacyjne dotyczące obszaru rewitalizacji i planowanych w nim przedsięwzięć, w Urzędzie Miejskim w Cedyni, Plac Wolności 1, sala posiedzeń;
2)    w godz. 16:00- 18:30 spacer studyjny z przewodnikiem po miejscach charakterystycznych obszaru rewitalizacji. Miejsce spotkania przy Muzeum Regionalnym w Cedyni, Plac Wolności 4.

Spotkania będą moderowane przez członków zespołu rewitalizacji oraz ekspertów zewnętrznych. Dyskusja i podsumowanie zakończy się na cedyńskim rynku przy drobnym poczęstunku. Bardzo liczymy na obecność i aktywny udział całej społeczności gminy Cedynia.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, Pl. Wolności 1, pok. nr 8, tel. (091) 43-17-826.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia