Szukaj

Kolejne spotkanie związane z rewitalizacją

Dnia 30 marca 2017 roku odbyło się spotkanie zespołu do wdrażania projektu pod nazwą „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020 wraz z przedstawicielami firmy RS Andrzej Sobczyk oraz osobami, które skorzystały z zaproszenia.

Podczas spotkania omówiono, mówiąc krótko: co, jak i kiedy zrobić w związku z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Cedynia. Spotkanie otworzyła kierownik projektu Elżbieta Szablewska, która przedstawiła dane dotyczące projektu, tj. Gmina Cedynia wniosek o przyznanie dotacji w konkursie organizowanym przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju złożyła w sierpniu 2016 roku. Umowę z Województwem Zachodniopomorskim zawarła w grudniu 2016 roku. W styczniu 2016 roku ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące „Partycypacyjnego opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”. W marcu 2017 roku podpisano umowę z podmiotem, który złożył najkorzystniejsza ofertę. w ww. zapytaniu ofertowym.

Pan Andrzej Sobczyk przedstawił wszystkim myśl przewodnią, która powinna towarzyszyć przy tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia, tj. „Miasta nie składają się z budynków i ulic, ale z ludzi i ich marzeń” Św. Augustyn”.

Zostały przedstawione wstępne zestawienia dotyczące mieszkańców Gminy Cedynia, które udało się opracować na podstawie już posiadanych danych, które okazały się zaskakujące dla wielu osób.

Osoby obecne na spotkaniu wypełniły ankietę, która ma pomóc Gminie Cedynia w wyznaczeniu obszaru zdegradowanego.

Pod koniec spotkania wywiązała się ciekawa dyskusja, podczas której padały nawet pomysły na projekty w konkretnych miejscach.

Potwierdzono, że podczas Jarmarku Wielkanocnego 09 kwietnia 2017 roku stworzony zostanie punkt informacyjny dla mieszkańców Gminy Cedynia i wszystkich gości, gdzie będzie można uzupełnić ww. ankietę.

Wielokrotnie zauważano, że wszelkie bieżące informacje o Lokalnym Programie Rewitalizacji można znaleźć na stronie internetowej www.cedynia.pl/rewitalizacja.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Cedynia.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia