Szukaj

Pierwsze spotkanie zespołu do wdrażania projektu

Dnia 24 marca 2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do wdrażania projektu pod nazwą „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020 powołanego zarządzeniem numer 46/2017 Burmistrza Cedyni z dnia 23 marca 2017 roku wraz z przedstawicielami firmy RS Andrzej Sobczyk.

Podczas spotkania omówiono wstępne założenia projektu, cel opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, rozdzielono zadania na najbliższy okres czasu. Ustalono, że podczas Jarmarku Wielkanocnego 09 kwietnia 2017 roku stworzymy punkt informacyjny dla mieszkańców Gminy Cedynia i wszystkich gości, gdzie będzie można uzupełnić ankietę, o której mowa http://cedynia.pl/um/753-ankieta-identyfikacja-obszaru-zdegradowanego.

Kolejne spotkanie odbędzie się 30 marca 2017 roku, na które serdecznie zapraszamy.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia