Szukaj

Ankieta - identyfikacja obszaru zdegradowanego

W celu poprawienia jakości życia mieszkańców, Gmina Cedynia opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji. Obejmuje on działania, które mają na celu ożywienie zdegradowanych obszarów gminy, przyczyniając się do poprawy jakości życia ich mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który określa kierunki działań rewitalizacyjnych. Stanowi również formalną podstawę do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania na realizację takich zadań. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad Programem. Wyrażamy głębokie przekonanie, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy, radni, sołtysi, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie gminy Cedynia, wniesiecie Państwo wiele propozycji i merytorycznych uwag, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu. Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji pozwoli na sformułowanie programu spełniającego oczekiwania mieszkańców Naszej Gminy.

Zależy nam na Państwa opinii dotyczącej miejsc proponowanych do rewitalizacji. Dlatego podjęliśmy badania sondażowe i tą drogą zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie w nich udziału i wypełnienie kwestionariusza ankiety. Wyniki badania posłużą do identyfikacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Cedynia.

Bardzo liczymy na Państwa głos w dyskusji na temat rewitalizacji Naszej Gminy i dziękujemy za czas poświęcony w związku z wypełnieniem ankiety.

Termin i miejsce składania ankiet:
1.    Ankiety można składać do 07 kwietnia 2017 roku.
2.    Ankietę będzie można uzupełnić osobiście w niedzielę 09 kwietnia 2017 roku podczas Jarmarku Wielkanocnego, który odbędzie się przy Placu Wolności w Cedyni w godzinach od 12:30 do 17:00, w punkcie Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
3.    Ankieta jest dostępna na stronie: www.cedynia.pl/rewitalizacja.
4.    Ankiety można odbierać i składać u sołtysów w poszczególnych sołectwach oraz w Urzędzie Miejskim w Cedyni, pok. nr 8.

ANKIETA (PDF)

ANKIETA ONLINE

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia