Szukaj

Zaproszenie na spotkanie

Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz serdecznie zaprasza na spotkanie dotyczące  projektu pod nazwą „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 z przedstawicielami firmy RS Andrzej Sobczyk, które odbędzie się w czwartek, 30 marca 2017 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Zaproszenie na spotkanie

Na spotkanie zapraszam wszystkich przedsiębiorców, radnych, sołtysów, przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie gminy Cedynia, mieszkańców gminy Cedynia i wszystkie inne osoby zainteresowane tematem rewitalizacji w Gminie Cedynia.

Jednocześnie informuję, że w godzinach 14:00- 15:30 przedstawiciele firmy RS Andrzej Sobczyk postarają się odpowiedzieć na wszystkie indywidualne pytania dotyczące opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia.

Zwracam się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad ww. programem. Wyrażam głębokie przekonanie, że wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu.

Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji pozwoli na sformułowanie programu spełniającego oczekiwania mieszkańców Naszej Gminy.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia