Perspektywy współpracy polsko-niemieckiej w obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry

Perspektywy współpracy polsko-niemieckiej w obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry w perspektywie finansowej 2014-2020, były tematami spotkania informacyjnego 18 maja 2015 r. w Criewen – Ośrodku Natura 2000, w którym uczestniczyli także przedstawiciele Gminy Cedynia.

Spotkanie prowadził dyrektor Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry Dirk Treichel. Znaczenie i obszary dotychczasowej współpracy realizowanej przez Województwo zachodniopomorskie, oraz plany związane z promocją obszaru transgranicznego, przedstawił Wicemarszałek Jarosław Rzepa. O działaniach Lokalnej Grupy Działania Uckermark e.V i strukturze programu LEADER mówił pan Ronald Resch. Przedsięwzięcia stowarzyszenia Forderverein Nationalpark Unteres Odertal prezentował prezes dr Andreas Hungeling. Swoje oczekiwania związane z nowym okresem finansowania przedstawili: Jurgen Polzehl -Burmistrz Schwedt, Frank Gotzmann – Urząd Miasta Gartz . Uczestników spotkania, szczególnie ze strony niemieckiej, interesowały plany naszego Urzędu Marszałkowskiego odnoszące się do RPO 2014-2020, programów wspierających rozwój obszarów wiejskich oraz strategia Metropolitalny Szczecin. Wicemarszałek Jarosław Rzepa wskazał kilka obszarów, na które będzie koncentrowała się strategia województwa, m.in.: poprawa bezpieczeństwa, odbudowa infrastruktury regulującej stosunki wodne, rozwój rzeki Odry jako korytarza transportowego, znaczącej drogi wodnej i obszaru aktywnej turystyki, również w oparciu o działania Parku Krajobrazowego.

 

Budynek Natura 2000 powstał w 2013 roku w historycznym dworze w Criewen. Prowadzone są tutaj warsztaty dla dzieci, laboratorium dotyczące środowiska, funkcjonuje także sklep Parku Narodowego. W budynku Muzeum można obejrzeć wystawę dotyczącą przyrody Parku, przygotowaną w języku niemieckim, polskim i angielskim.

Kompleks wystawienniczo-edukacyjny jest efektem projektu, realizowanego przez: Land Brandenburgia – Park Narodowy Criewen oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie (Interreg IV A pt. "Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry").

Polsko-niemieckie projekty związane z rewitalizacją obszarów po obu stronach Odry, będą także tematem warsztatów i konferencji z okazji Dnia Parków 21-22 maja 2015 r. w Cedyni.
21 maja odbędą się polsko-niemieckie warsztaty dotyczące kontynuacji pracy nad wspólnymi projektami planowanymi do zrealizowania w perspektywie finansowej 2014 – 2020, a na 22 maja zaplanowano konferencję z udziałem przedstawicieli władz regionalnych zarówno po polskiej, jak i niemieckiej stronie granicy.

Głównym tematem spotkania będzie rewitalizacja mostu Siekierki-Neurüdnitz, również planowana do wykonania ze środków zewnętrznych w okresie trwania nowej perspektywy finansowej UE.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego wspierany przez Gminę Cedynia. Spotkanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015”, dofinansowanego z Funduszu Małych Projektów Interreg IV A.

{gallery}2015/109/{/gallery}

Dodatkowe informacje