Polsko-niemieckie spotkania z okazji Dnia Parków

Z okazji Dnia Parków Euroregionu Pomerania, w dniach 21-22 maja 2015r w Cedyni odbędą się polsko-niemieckie warsztaty dotyczące kontynuacji pracy nad wspólnymi projektami planowanymi do zrealizowania w perspektywie finansowej 2014 – 2020, oraz seminarium, którego głównym tematem będzie rewitalizacja mostu Siekierki- Neurüdnitz. Organizatorem spotkania jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej -  Interreg IV A Fundusz Małych Projektów.

DZIEŃ PARKÓW EUROREGIONU POMERANIA 2015

21-22 maja 2015r.

miejsce: Hotel Piast w Cedyni, pl. Wolności

 

Program

21 maja 2015r, czwartek

-Przyroda bez granic -  Odra jako linia łącząca życie Ludzi i Przyrody,

-Poprawa ochrony i akceptacji dla gatunków transgranicznych na przykładzie wilka, bobra i żurawia

-Przygotowanie wniosku do Interreg Europa Centralna dot. współpracy transnarodowej,

-Przygotowanie wniosku w sprawie kreowania transgranicznego produktu turystycznego Unikalna Dolina Dolnej Odry.

W warsztatach udział wezmą przedstawiciele niemieckich parków przyrody Nad Zalewem Szczecińskim, Wyspy Uznam, Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

22 maja 2015r, piątek 

10.00 – 10.15

Powitanie

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

10.15 – 10.30

Wprowadzenie

Gabriela Kotowicz, Burmistrz Cedyni

Dorota Janicka, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego (ZPKWZ)

 

 

10.30 – 10.50

Aktualny status prawny mostu Siekierki-Neurüdnitz – część polska

Mariusz Jankowski, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

 

10.50 – 11.10

Aktualny status prawny mostu Siekierki-Neurüdnitz – część niemiecka

Karsten Birkholz, Urząd Barnim-Oderbruch

Ulrich Schultheiβ, Deutsche Bahn

 

 

11.10 – 11.30

Stan techniczny mostu i możliwości jego adaptacji

Ryszard Jastrzębski, Pracownia Projektowa Mostów

 

 

11.30 – 12.00

Poczęstunek

 

 

12.00 – 12.30

Uwarunkowania przyrodnicze wokół mostu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Marek Kalisiński, Komitet Ochrony Orłów

Dorota Janicka, ZPKWZ

 

 

12.30 – 12.50

Historia mostu Siekierki-Neurüdnitz

Robert Michalak, historyk komunikacji i transportu, Poznań

 

 

12.50 – 13.00

Możliwości adaptacji mostu ze środków zewnętrznych

Wydział Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

13.00 – 13.20

Podsumowanie i dyskusja

Dorota Janicka, ZPKWZ

 

 

13.40 – 15.00

Wyjazd na obiad, Stara Rudnica, przejazd autokarem

 

 

15.20

Wizyta na moście od strony Siekierek i zakończenie

Informacje i kontakt:

Zespół Parków Krajobrazowych

Województwa Zachodniopomorskiego

tel.: (91) 48 17 135

fax: (91) 48 17 121

www.zpkwz.pl

fotografia: Zachodniopomorski Przewodnik zp.pl

PROGRAM DO POBRANIA

Dodatkowe informacje