Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt - telefony

Zdarzenia losowe (drogowe) z udziałem zwierząt można zgłaszać pod następującymi numerami telefonów:

- w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Cedyni tel. 914317822 lub 914144006;

- poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego w Cedyni tel. 914144364 (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej)

Dodatkowe informacje