Niezależne Cedyńskie Towarzystwo Wędkarskie "Miętus"

Niezależne Cedyńskie Towarzystwo Wędkarskie „Miętus”

Niezależne Cedyńskie Towarzystwo Wędkarskie „Miętus” funkcjonuje na terenie Gminy Cedynia od 2003 roku jako towarzystwo posiadające osobowość prawną, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Towarzystwo ma w dorobku kilkanaście imprez wędkarskich, w tym ogólnopolskie.

Działalność stowarzyszenia, które w stawia przed sobą cel organizowania wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji skierowana jest na stworzenie wędkarzom dogodnych warunków wędkowania rozwijając jednocześnie w nich umiłowanie do przyrody. W ten sposób realizuje również cele i zadania władz Gminy.

Towarzystwo za cel główny wybrało promowanie nadodrzańskiego rejonu od ujścia rzeki Warty do wsi Piasek , rejonu unikalnego pod względem przyrodniczym. Zachęcamy inne środowiska wędkarskie do aktywności , tym mocniej, że pod względem turystyki i wędkarstwa, pomimo ogromnych możliwości naszego regionu, jest przysłowiowa pustynia. Wędkarzy , którzy mają życzenie wstąpić w nasze szeregi i razem z nami pragną realizować nasze cele serdecznie zapraszamy.

Zgodnie z §13 naszego Statutu członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada kartę wędkarską, uznała Statut Towarzystwa oraz regulaminy połowów, a także uiściła opłatę członkowską i wpisowe.

Deklaracje członkowskie można pobrać poniżej lub otrzymać u następujących członków władz Stowarzyszenia:

Prezes – Tadeusz Mażol,
tel. 668 474 094 ( możliwość : do godz. 16:00 sklep wędkarski SANDACZ w Chojnie)

Skarbnik – Krzysztof Świerczyński
tel.604 998 278 (możliwość: do godz. 17:00 Salon fryzjerski ADA Osinów Dolny 33)

Kom.Rewizyjna – Grażyna Mażol
tel. 600 88 30 91 (możliwość: do godz 15:30 Urząd Miejski w Cedyni pok. nr 2)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

I tura spinningowych mistrzostw okręgu szczecińskiego

Członkowie Niezależnego Cedyńskiego Towarzystwa Wędkarskiego "Miętus" aktywnie działają nie tylko w szeregach Towarzystwa i Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich, ale również chętnie udzielają się w Polskim Związku Wędkarzy. Koło PZW Chojna Różyca oddelegowało trzech członków: Mażol Tadeusza, Świerczyńskego Krzysztofa i Boruckiego Rafała do reprezentacji w okręgowych zawodach spinningowych. I tura spinningowych mistrzostw okręgu szczecińskiego odbyła się w dniu 03 maja 2015r. na jeziorze Kiełbicze.

Oto indywidualne wyniki naszych delegatów:
Świerczyński Krzysztof - III miejsce
Mażol Tadeusz - V miejsce
Borucki Rafał -X miejsce

Drużynowo zajęli II miejsce. Największego okonia zawodów złapał Krzysiek Świerczyński.

Informacja NCTW "Miętus"

10 kwietnia we wsi Bielinek odbyło się walne zebranie członków NCTW „Miętus”. Wybrano nowe władze. Prezesem został Tadeusz Mażol, jeden z założycieli towarzystwa. Kilkunastoletnia historia Towarzystwa jest bardzo bogata. Członkostwo w Federacji Towarzystw Wędkarskich stworzyło możliwość propagowania na forum krajowym walorów przyrodniczych regionu, również zapoznawanie z problemami z jakimi boryka się tutejsza społeczność wędkarska. Towarzystwo organizowało, między innymi, zawody Puchar Bielinka na które zjeżdżali wędkarze niemal z całego kraju.

Czytaj więcej: Informacja NCTW "Miętus"

Dodatkowe informacje