Kolejne unijne pieniądze dla gminy Cedynia pozyskane przez COKiS

„Zagospodarowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli w gminie Cedynia poprzez montaż elementów małej architektury”- to tytuł projektu, który w dniu dzisiejszym , czyli 7 sierpnia 2012 r. został oficjalnie podpisany na małym dziedzińcu w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Samorząd Województwa reprezentował Pan Marszałek Olgierd Geblewicz i Pan Wicemarszałek Andrzej Jakubowski, a beneficjenta Dyrektor COKiS Małgorzata Karwan. Za pieniądze , które pozyskał Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu na uatrakcyjnienie naszego popularnie zwanego „basenu”, który prawidłowo jest nazywany „miejscem wykorzystywanym do kąpieli” zakupione zostaną: zjeżdżalnia wodna – słoń wraz z przedłużką, plac zabaw w skład którego wchodzi Willa i bujak żyrafa, 4 zestawy – 2 ławki + stół, 4 szt. pontonów do pływania, nawiezienie piasku, oraz utworzenie czyli wymurowanie z cegły lub kamienia , miejsca do grillowania wraz z dwoma zestawami ławo stołów i montaż wszystkich powyższych elementów- całość projektu to kwota 30 789,12 zł z tego dofinansowanie wynosi 16 497,87 zł. Jest to wniosek z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu 20 sierpnia rozpoczyna również realizację drugiego projektu, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IVA Euroregionu Pomerania . Całkowita wartość projektu to kwota 11 661 euro, z czego dofinansowanie z Unii wynosi 9 911,85 euro, czyli około 39 000 zł. Tytuł projektu brzmi „Tradycyjnie i integracyjnie – Cedynia 2012” Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbędzie się 25 sierpnia ( Dożynki Gminne w Cedyni) , gdzie miedzy innymi zostaną przeprowadzone polsko- niemieckie warsztaty filcowania wełny na mokro, ceramiczne, tkackie, warzenia serów , bibułkarskie i kulinarne. Odbędą się również polsko- niemieckie zwody OSP, oraz konkursy - wiedzy rolniczej i potraw regionalnych. Te wszystkie działania są otwarte i zapraszamy wszystkich chętnych.

Dodatkowe informacje