Szukaj

Zapraszamy na akcję pod tytułem „Zróbmy coś razem!”

Trwałe i efektywne zaangażowanie całych społeczności lokalnych, ich reprezentantów, organizacji pozarządowych i innych, różnego rodzaju formalnych i nieformalnych, indywidualnych i zbiorowych interesariuszy jest naczelną zasadą procesu rewitalizacji, prowadzonego zgodnie z wymogami dokumentów programowych.

Dlatego zachęcamy Państwa do aktywnego wzięcia udziału w pracach nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Cedynia.

Kolejne spotkanie odbędzie się już w środę 17 maja br., zaczynamy o godzinie 16:00 przed budynkiem COKiS, plac Wolności 4. „Zróbmy coś razem!” to akcja celem której jest nasadzenie zieleni i zorganizowanie wspólnego miejsca spotkań, tzw. kawiarenki sąsiedzkiej.

Zapraszamy na akcję pod tytułem „Zróbmy coś razem!”

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia