Szukaj

Współpraca domów kultury

W poniedziałek, 14 września na zaproszenie Barbary Andrzejczyk – dyrektora Centrum Kultury w Chojnie, odbyło się robocze spotkanie integracyjne przedstawicieli domów kultury i stowarzyszeń z południa Powiatu Gryfińskiego. Poruszono wiele ważnych spraw dotyczących funkcjonowania placówek, rozwoju kultury w naszym regionie oraz możliwości nawiązania ściślejszej współpracy.

Współpraca domów kultury

Aby nie zdarzały się przypadki nakładania się na siebie terminów ważniejszych imprez w sąsiednich gminach takich jak np. dni miast, wstępnie ustalono terminarz wydarzeń na rok 2016 r. O ich ostatecznym kształcie zdecydują władze samorządowe ale wypracowana platforma współpracy, może pomóc w koordynacji ważniejszych wydarzeń kulturalnych i sportowych. 

Podczas spotkania w pracowni chojeńskiej biblioteki, zaproponowano również współpracę w zakresie wymiany młodzieży i wspólnych podróży historycznych w ramach edukacji regionalnej. Ważnym elementem życia kulturalnego, obok działalności instytucji kultury, jest zaangażowanie społeczników skupionych w stowarzyszeniach. Podczas spotkania dyskutowano o zakresie współpracy z obecnymi na spotkaniu przedstawicielami Stowarzyszenia Terra Incognita i Klubu Krótkofalowców. Wymiernym efektem jest powołanie platformy wymiany informacji o wydarzeniach kulturalnych w naszym regionie do której przystąpili wszyscy uczestnicy.

W spotkaniu udział wzięli:
-Marta Cacek- dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu,
-Barbara Nowicka- dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach,
-Barbara Andrzejczyk- dyrektor Centrum Kultury w Chojnie
-Teresa Błońska- kierownik Biblioteki Miejskiej w Chojnie
-Paweł Pawłowski- dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu,
-Radosław Skrycki- wiceprezes Stowarzyszenia Historyczno - Kulturalnego "Terra Incognita",
-Paweł Szczygieł i Marek Blachnierek- przedstawiciele Klubu Krótkofalowców PZK SP1KZE w Chojnie
-Krystyna Leddin- Biblioteka Miejska w Chojnie
-Piotr Bogusław- koordynator działalności świetlic wiejskich i środowiskowych przy Centrum Kultury w Chojnie.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia