Szukaj

Nowy prezes UKS Czcibor Cedynia

W dniu 28 stycznia 2018 roku w sali posiedzeń Urzędu odbyło się walne zgromadzenie członków klubu sportowego UKS Czcibor Cedynia. Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium za rok 2017. Następnie odbyły się wybory na nową czteroletnią kadencję. W wyniku wyborów na Prezesa został wybrany jednogłośnie Janusz Kruszyński, na Wiceprezesa wybrano Krzysztofa Muraszkę, na Sekretarza wybrano Andrzeja Mazura, natomiast Skarbnikiem został Dawid Bednarz.

W skład Zarządu Klubu weszli jeszcze Mariusz Woja oraz Ryszard Kruszyński. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Grzegorz Fedorowski. W wolnych wnioskach dyskutowano o bieżącej sytuacji w Klubie, potrzebie wykonania niezbędnych prac i czynności związanych z inauguracją nowego sezonu piłkarskiego. Poinformowano o podjętych pracach związanych z remontem pomieszczeń szatni i pilną potrzebą zakupu nowych źródeł ogrzewania, ponieważ zastosowane dotychczasowe rozwiązanie nie spełniło swojej roli. Uczestnicy spotkania uznali za bardzo ważną rolę osób i instytucji wspierających Klub Czcibora, dziękowano za dotychczasową pomoc.

Zarząd ustalił, że będą zwoływane systematycznie spotkania w celu podejmowania na bieżąco decyzji i działań w celu stworzenia jak najlepszych warunków dla działalności całego Klubu Czcibora. Nowo wybrane władze Klubu zapraszają wszystkich zainteresowanych piłką nożną i sportem do współpracy i wspierania działalności miejscowego UKS Czcibor. Nowo wybranemu Zarządowi i Prezesowi należy życzyć spełnienia wszystkich ambitnych planów i samych sukcesów.

Protokolant Walnego
Krzysztof  Nowak

Nowy prezes UKS Czcibor Cedynia

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia