Szukaj

Dzień Samorządu Terytorialnego

Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja 2015- obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Podczas VII sesji Rady Miejskiej na ręce pani Burmistrz Gabrieli Kotowicz, radni miejscy złożyli gratulacje i życzenia dla wszystkich pracowników samorządu w Cedyni. 

Niemcy zmierzą się z problemem odpadów radioaktywnych

W dniu 25 maja 2015 r. Urząd Miejski w Cedyni otrzymał pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z prośbą o przekazanie do publicznej wiadomości obwieszczenia o możliwości zapoznania się i składania uwag do projektu dokumentu strategicznego oraz prognozy oceny oddziaływania na środowisko niemieckiego „Krajowego programu odpowiedzialnego i bezpiecznego zarządzania wypalonym paliwem i odpadami radioaktywnymi”.

Projekty rewitalizacji mostu w Siekierkach

Projekty rewitalizacji mostu w Siekierkach

W Cedyni trwa konferencja polsko – niemiecka z okazji Dnia Parków Euroregionu Pomerania. Głównym tematem obrad jest projekt rewitalizacji mostu w Siekierkach- Neurüdnitz i otwarcie go dla celów turystycznych.

O Cedyni na okrągło

O Cedyni na okrągło

Miasta i regiony są oceniane według tego, co się w nich dzieje, oraz poprzez ludzi, którzy w nich żyją. Budowanie marki miejsca to proces złożony, długofalowy, który rozpoczyna się wewnątrz miasta (regionu) z udziałem mieszkańców, którzy są najlepszymi i wiarygodnymi ambasadorami tej marki. Do tego procesu konieczne są czas i konsekwencja w działaniu.

Perspektywy rozwoju Cedyni

Perspektywy rozwoju Cedyni

O możliwościach włączenia do wojewódzkich projektów i perspektywach wsparcia planowanych zamierzeń Gminy Cedynia przez Województwo Zachodniopomorskie, rozmawiał w dniu 5 maja 2015r pan Damian Greś - dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego, na zaproszenie pani Gabrieli Kotowicz, Burmistrz Cedyni.

Wybory do Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Zachodniopomorska Izba Rolnicza

Szanowni Państwo! Drodzy Rolnicy!

Pragnę przekazać Państwu kilka najważniejszych informacji na temat wyborów do izb rolniczych, które zgodnie z uchwałą nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 listopada 2014 r. zostały zarządzone na niedzielę, 31 maja 2015 r.

Projekt wymiany młodzieży pn. Dobrowolny Rok Ekologiczny.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie w ramach współpracy z Krajem Związkowym Meklemburgia – Pomorze Przednie i z organizacją Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH co roku aktywnie uczestniczy w realizacji projektu wymiany młodzieży pn. Dobrowolny Rok Ekologiczny.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia