Szukaj

Awaria centrali telefonicznej

Urząd Miejski w Cedyni informuje, informuje, iż w związku z awarią centrali telefonicznej mogą wystąpić problemy z połączeniem telefonicznym z Urzędem. Za utrudnienia przepraszamy.

Przydatność wody do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Oz.U. z 2011r, Nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami), §14 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r, Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi stwierdza przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Cedynia", "Osinów Dolny Campol", "Bielinek", "Osinów Dolny", "Lubiechów Górny" oraz "Orzechów".

Targi Rolne AGRO POMERANIA 2015

Targi Rolne AGRO POMERANIA 2015

Corocznie w drugi wrześniowy weekend w Barzkowicach odbywają się Targi Rolne AGRO POMERANIA 2015, które w tym roku przypadają w dniach 11-13 września.

Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie Tadeusza Świderskiego

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci, w poniedziałek 31 sierpnia 2015 roku, Pana Tadeusza Świderskiego, Radnego Rady Miejskiej w Cedyni w kadencji II, VI oraz VII , Sołtysa Sołectwa w Golicach w kadencji I, II, IV, V, VI i VII, zasłużonego Członka Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zaangażowanego na rzecz lokalnej społeczności miejscowości Golice oraz Gminy Cedynia. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.

Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni Krzysztof Nowak
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Cedyni

Ostrzeżenie przed upałem

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed możliwością wystąpienia upału. Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C. Obszar występowania zjawiska - województwo zachodniopomorskie - subregion wewnętrzny. Ważność od godz. 14:00 dnia 31.08.2015 r. do godz. 18:00 dnia 01.09.2015 r.

Podróż studyjna szlakiem otwartych zabytków

5 września 2015 r. w Cedyni uroczyście rozpoczniemy europejskie święto zabytków w Województwie Zachodniopomorskim. Wszystkie wydarzenia odbywać się będą pod hasłem "Dziedzictwo utracone – dziedzictwo ocalone". Zapraszamy mieszkańców powiatu gryfińskiego do udziału w podróży studyjnej szlakiem otwartych zabytków i wojewódzkiej inauguracji EDD.

Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Cedyni

Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Cedyni

5 września 2015r w Cedyni uroczyście rozpoczniemy europejskie święto zabytków w Województwie Zachodniopomorskim. Zarząd Województwa zdecydował, iż to właśnie ten region Pomorza Zachodniego będzie pełnił rolę gospodarza 11 inauguracji EDD, prezentującego swoje dziedzictwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze pod hasłem dziedzictwo utracone-dziedzictwo ocalone.

Spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków

Wzorem ubiegłych lat Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego przygotowują spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016.

Stanowisko Gminy Cedynia

„W związku z treścią postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 30 lipca 2015 r. w przedmiocie zabezpieczenia w sprawie z powództwa Grupa ABJ sp. z o. o. przeciwko Gminie Cedynia o stwierdzenie nieważności oświadczenia o wypowiedzeniu oraz ustalenie istnienia umowy dzierżawy,  poniżej wskazuję stanowisko Gminy Cedynia dotyczące przedmiotowego postanowienia.

Nabór do projektu

Urząd Miejski w Cedyni informuje, że trwa nabór do projektu pt. "Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez edukację w zakresie języka angielskiego oraz języka niemieckiego”. Projekt realizowany jest przez Centrum Ekonomii Obywatelskiej i Bałtyckie Centrum Innowacji w Turystyce z Gdańska, przy współpracy z Urzędem Miejskim w Cedyni.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia