Szukaj

Zaproszenie na pierwsze polsko-niemieckie spotkanie branży turystycznej w Dolinie Dolnej Odry

Szanowni Państwo, drogie Koleżanki, drodzy Koledzy, nadszedł już czas.  Czas na wzajemne poznanie się i spotkanie wśród Kolegów z branży. W regionie Doliny Dolnej Odry pojawia się coraz więcej ofert noclegowych, gastronomicznych, ofert organizacji wypoczynku i ciekawych produktów regionalnych. Wiemy jednak wszyscy, że często brakuje czasu na poznanie ofert w najbliższej nawet okolicy i nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami.

Zawiadomienie o wyborach sołtysa

Na podstawie Statutu Sołectwa Golice i Zarządzenia Burmistrza Cedyni Nr 165/2015 r. z dnia 28.10.2015 r. zwołuję  Zebranie Wiejskie w Sołectwie Golice dla wyboru Sołtysa  na dzień 6 listopada 2015 r. o  godzinie 18:00, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej. W przypadku braku wymaganej frekwencji drugi termin zebrania odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 18:30.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cedynia

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2015 r. poz. 199 z późn. zm.)  oraz uchwały Nr XXXV/293/2014 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cedynia,  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego na podstawie wymienionej wyżej uchwały, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 października 2015 r. do 25 listopada 2015 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Cedyni Nr 168/2015 z dnia 30.10.2015r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie  uchwalenia Programu współpracy Gminy Cedynia  z organizacjami  pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność pożytku  publicznego  na rok 2016 ogłasza się przeprowadzenie następujących konsultacji:

Spotkanie dot. budowy Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gmin: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Widuchowa na spotkanie dot. budowy Lokalnej Strategii Rozwoju. Podstawowym celem spotkania jest wypracowanie kryteriów do wniosków w ramach konkursów:  dot. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju planowanych do realizacji przez Stowarzyszenie w latach 2014-2020. Na podstawie kryteriów jakie teraz wybierzemy, w przyszłości  rozpatrywane będą Państwa wnioski.

15-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie

15-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie

28 października w Centrum Kultury w Chojnie odbyła się uroczystość z okazji 15-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie  Życzenia okolicznościowe w imieniu naszej gminy złożyły: Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni Mirosława Jędrzejek.

Grupa AA "KONWALIA" zaprasza

Grupa AA "KONWALIA" w Cedynia zaprasza na mityngi w każdy wtorek o godz.18.00 do świetlicy socjoterapeutycznej Tęcza (nad Muzeum). Przyjdź do nas i spróbuj pomóc sobie i innym.

Zmiana czasu na "zimowy"

Uprzejmie przypominamy, iż w dniu 25 października nastąpi zmiana czasu na "zimowy" (zmiana wskazań zegarów z godziny 3 na godzinę 2). Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21 wg czasu po zmianie, czyli "zimowego". W załączeniu skan pisma Państwowej Komisji Wyborczej.

„Ce-dynia na okrągło” - relacja

„Ce-dynia na okrągło” - relacja

Festiwal „Ce-dynia na okrągło” był pierwszą z cyklicznych imprez prezentujących lokalne produkty naszego regionu i podsumowaniem konkursu na dynię z Cedyni.  Nawet jesienna aura sprzyjała wspólnej zabawie mieszkańców i gości na cedyńskim rynku.

Komunikat o czasowym utrudnieniu ruchu na Placu Wolności

W związku z organizacją Festiwalu Cedynia na okrągło w dniu 17.10.2015r. (sobota)  nastąpi czasowe utrudnienie w ruchu drogowym na Placu Wolności. Czasowe wyłączenie z ruchu i postoju samochodów w godzinach 11.00-18.00, dotyczy odcinka ulicy księdza Skorupki (od placu Wolności) oraz łącznika przy fontannie miejskiej. Zwracamy się do mieszkańców o nieparkowanie w tym czasie pojazdów na parkingu przy Muzeum Regionalnym i Świetlicy Tęcza (przy ul. ks. Skorupki) oraz na parkingu przy Placu Wolności i ul. Kościuszki. Zwracamy się z prośbą o zaplanowanie przyjazdów i wyjazdów do posesji, aby uniknąć kolizji z imprezą. Z góry dziękujemy za życzliwą współpracę, Za utrudnienia przepraszamy.

Stanowisko Burmistrza Cedyni w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

W dniu 5 października 2015 r. otrzymaliśmy ze Związku Gmin Dolnej Odry prośbę o zamieszczenie na stronie następującego komunikatu: „Po konsultacji z wszystkimi członkami Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry i uzyskaniu negatywnych stanowisk większości członków tego organu, Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry informuje, że nie odbędzie się zaplanowana na miesiące październik – listopad 2015 roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o niewystawianie odpadów wielkogabarytowych przed posesje do czasu ogłoszenia nowego harmonogramu odbioru tych odpadów.”

Wyjaśniamy, że stanowisko Burmistrza Cedyni w ww. konsultacjach było pozytywne (zbiórka powinna zostać przeprowadzona).

Informacje dla lokalnych organizacji pozarządowych

1.    Spotkania informacyjne dot. RPO. W całym regionie trwa cykl spotkań, podczas których specjaliści wyjaśniają jak i gdzie ubiegać się o środki unijne na rozwój wszelkich pomysłów. W najbliższych dniach widzimy się w Szczecinku, Darłowie i Kołobrzegu. Koniecznie sprawdźcie kolejne miejsca i daty spotkań Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. O szczegóły pytać można w punktach informacyjnych http://www.rpo.wzp.pl/punkty-informacyjne-funduszy-europejskich

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia