Szukaj

Brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Bielinek

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie z dnia 27 września 2017 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Bielinek, gm. Cedynia, pow. gryfiński zaopatrującego 203 mieszkańców miejscowości: Bielinek.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 25 września 2017 roku stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)    z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości 54 jtk/100 ml.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1.     Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.

2.     Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.

3.     Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4.     Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie będący zarządcą wodociągu Bielinek został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówDokumenty strategiczneGmina CedyniaGalerie i multimediaImienny wykaz głosowań radnychStowarzyszenia